Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pro potřeby obyvatel Ukrajiny vznikla KACPU – Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, prošly jimi desítky tisíc lidí

Systém krajských center pomoci Ukrajině je jednotný pro všechny kraje v celé republice. Žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci budou mít vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji, od ubytování přes povolení k pobytu, zdravotní pojištění a také možnost finanční pomoci od úřadu práce.

Hasičský záchranný sbor České republiky je v otázce krize na Ukrajině plně nasazen.

Příslušníci řeší koordinační rovinu Národních i Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, v KACPU zajišťují logistickou podporu, technické vybavení a na mnoha centrech pomáhají i osobně.

A dále zajištují činnosti jako přeprava materiálu pro Ukrajinu, doprava uprchlíků přes hranice i jejich vnitrostátní přeprava mezi jednotlivými centry nebo odvoz z center do místa ubytování.

Situaci průběžně sledujeme ve zpravodajství níže.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině funguje i v Olomouci

Od 1. března 7.00 zahájilo činnost Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU).

Krajský úřad Olomouckého kraje ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje, policisty, záchranáři, pracovníky ministerstva vnitra a dalšími dotčenými organizacemi zřídil informační a registrační středisko, které sdružuje na jednom místě pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Asistenční centrum v současné chvíli funguje v sídle krajského úřadu u hlavního nádraží, a to v nepřetržitém režimu 24/7. Cílem KACPU je organizovat a koordinovat pomoc ukrajinským uprchlíkům tak, aby byla rychlá, účinná a efektivní.

Lidé prchající před válkou z Ukrajiny mají k dispozici dvě nové krizové telefonní linky. Dozví se na nich vše, co budou potřebovat – od vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop.

Během dneška byly v asistenčním centru přijaty čtyři desítky Ukrajinců. Po příjezdu do Olomouce jim byla zajištěna potřebná pomoc včetně psychosociální péče. Po celou dobu byli díky spolupráci s Univerzitou Palackého k dispozici překladatelé, jejichž přítomnost usnadnila komunikaci s ukrajinskými uprchlíky.

Pokud byste chtěli pomoci, můžete se svou nabídkou obrátit na e-mail pomoc@olkraj.cz. Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo na online centru pro pomoc Ukrajině www.nasiukrajinci.cz.

Praha otevřela Asistenční centrum pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí

Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo k dnešnímu dni provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze. Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli válce na Ukrajině opustily své domovy a zamířily do Prahy.

Hned v prvních hodinách využily služeb centra desítky lidí. V případě potřeby otevře Praha pro stejný účel i pobočky městské knihovny v dalších městských částech.

V reakci na válečné události na Ukrajině organizuje Praha už od začátku konfliktu konkrétní pomoc postižené zemi i jejím obyvatelům. Jedním z nejzásadnějších společných projektů hlavního města a Středočeského kraje je aktuálně dnešní zprovoznění Asistenčního centra pomoci Ukrajině, které se otevřelo v prostorách Ústřední budovy Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Že bude o asistenční centrum zájem se potvrdilo hned v prvních hodinách, kdy služby využily desítky lidí a další desítky ještě přicházejí.

Spuštění provozu centra se v úterý osobně zúčastnil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, gesčně příslušní pražští radní i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

„Lidé prchající z Ukrajiny přicházejí často na pokraji fyzických i psychických sil a naším úkolem je jejich příchod co nejvíce usnadnit. Potřebují si odpočinout, ne trávit hodiny ve frontách na úřadech. Asistenční centrum už ode dneška na jednom místě zprostředkovává jak ubytování, tak pomáhá s hlášením k pobytu, což je nutné zařídit do tří dnů od vstupu na české území. V případě, že nebude kapacita stačit, můžeme tyto služby rozšířit i na další pobočky knihovny v městských částech,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Rodiče s dětmi přijíždějí do Prahy vyčerpaní, vystresovaní, plní traumat, nejistoty, co bude dál, nebo strachu o své nejbližší, kteří na Ukrajině zůstali. Dospělé i jejich děti je potřeba co nejrychleji stabilizovat po psychické, fyzické i finanční stránce. Podařilo se nám zajistit napojení na zdravotnickou péči a nyní řešíme spolupráci s Úřadem práce, aby si lidé z Ukrajiny mohli zažádat o dávky v hmotné nouzi nebo abychom jim pomohli zprostředkovat práci,“ informuje Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

„Jsem moc rád, že se nám v rekordním čase podařilo otevřít centrum, které zajistí lidem z Ukrajiny vše potřebné při příchodu do nové země. Jak už jsem informoval, nejedná se pouze o materiální pomoc jako je ubytování, potřebné doklady a MHD zdarma, ale také psychosociální podporu za přítomnosti tlumočníků a zdravotní péči. Věřím, že budeme schopni pomoci co nejvíce lidem, aby zvládli překonat ty nejhorší časy,“ sděluje náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

„Těší mě, že jsme dnes ve spolupráci s hlavním městem Prahou a dalšími složkami, které pomáhají s řešením migrační vlny, zahájili provoz asistenčního centra pro obyvatele Ukrajiny, které vyhnala z jejich domovů válka. Využíváme přitom synergií, které nabízí metropolitní oblast a propojujeme vše na jednom místě v Praze. Ve chvíli, kdy bude třeba, jsme připraveni zřídit i detašovaná pracoviště v kraji. Jsem neskutečně vděčná za velkou vlnu solidarity s Ukrajinou a jejím lidem. Věřím, že společně dokážeme pomoci každému, kdo bude na území našeho kraje hledat ochranu před barbarskou invazí ve své zemi,“ uvádí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Centrum slouží jako důležitý bod pro ženy a děti i všechny ostatní potřebné, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje. Nabízí přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet.

Kromě toho se centrum snaží vyhovět také žádostem, které se týkají například poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků a mnoha dalších záležitostí, které se ukážou jako potřebné. Rozsah poskytovaných služeb se proto bude postupně rozšiřovat. Připraveno je i řešení zapojení dětí do povinné školní docházky nebo umístění dětí předškolního věku, případně zde budou informace s nabídkami pracovních příležitostí. Při výstupu dostane každý příchozí leták s kompletními informacemi.

V centru je připravena řada přepážek. Primární registraci bude provádět policie a odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, dále budou k dispozici zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny pro vyřízení zdravotního pojištění, spolupracovníci Českého červeného kříže zase v případě potřeby zprostředkují mimo jiné lékařskou pomoc nebo očkování.

Na místě operuje i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo zaměstnanci odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, ke kterým se později připojí i úředníci dalších magistrátních odborů. Samozřejmostí je také přítomnost tlumočníků či psychologů. Vzhledem o očekávanému velkému množství přicházejících rodin bude v asistenčním centru k dispozici pro nejmenší také dětský koutek.

Základní pracovní doba centra je od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu se podle dohody o uprchlíky postarají až do otevření centra následující den neziskové organizace fungující v Praze. Poskytnou jim prostor, kde si odpočinou.

Pokud asistenční centrum na Mariánském náměstí nebude kapacitně stačit, mohou se postupně otevřít pobočky městské knihovny také v dalších městských částech nebo ve vybraných prostorech na území Středočeského kra­je.

Asistenční centrum funguje v koordinaci s informačními kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé zakládaní informace. Na těchto místech bude provozní doba přizpůsobena avízu od Policie ČR o přijíždějících autobusech a vlacích s uprchlíky.

Ústřední budova Městské knihovny v Praze bude i nadále poskytovat služby čtenářům. Prostory asistenčního centra navíc nebudou od samotné knihovny odděleny, příchozí uprchlíci se tak symbolicky začlení do života města, které je přijímá. Budou zde mít také příležitost využít počítače s internetem přednastavené v ukrajinštině, případně si mohou vyřídit čtenářský průkaz, neboť zde budou k dispozici i knihy v ukrajinštině.

V Praze a Středočeském kraji dlouhodobě žije a pracuje přibližně polovina z ukrajinské komunity v České republice. I proto se očekává, že právě tato oblast bude v příštích dnech a týdnech čelit nejsilnějšímu náporu lidí z Ukrajiny, kteří budou přirozeně mířit k dalším členům svých rodin či ke známým.

Pro potřeby obyvatel Ukrajiny je zprovozněné centrum pomoci

Na organizaci provozu asistenčního centra se podílí Hasičský záchranný sbor Karlovarského kra­je.

V prostorách karlovarské hokejové arény je zprovozněné Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Na přípravě centra, jeho organizaci a následném provozu se podílí Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Hasiči zajistili potřebné vybavení do vnitřních prostorů centra, připravili systém provozu a rovněž nachystali zázemí pro žadatele o pomoc před samotným centrem.

Systém krajských center pomoci je jednotný pro všechny kraje v celé republice. Žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci budou mít vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji, od ubytování přes povolení k pobytu, zdravotní pojištění a také možnost finanční pomoci od úřadu práce.

Hasiči budou v centru koordinovat i další služby, například zdravotnické ošetření, duchovní pomoc či psychologickou pomoc. To vše v úzké spolupráci s Policií ČR, Odborem azylové a migrační politiky MV ČR, Úřadem práce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Karlovarskou krajskou nemocnicí, zástupci neziskových organizací a dalšími dobrovolníky.

Provoz centra budou hasiči zajišťovat v nepřetržitém provozu. Zprovozněné je od úterý 1. března, kdy začalo zaškolení obsluhy a testování všech systému, očekávané přijetí prvních žadatelů o pomoc je od středečního rána. Do centra mohou přijít žadatelé o pomoc, kteří se do Karlovarského kraje dostali vlastními silami či s pomocí například dobrovolníků, zároveň bude v případě potřeby sloužit také pro případné organizované převozy žadatelů o pomoc.

Hasiči rovněž od středy spouští informační linku na telefonním čísle 950 380 180. Ta bude v provozu v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Linka je určená pro občany České republiky, pro spolky, organizace, firmy a další, kteří chtějí nabídnout pomoc.

Operátoři linky budou informovat, zda jsou vyhlášené oficiální sbírky, jakým způsobem je možné se do pomoci zapojit či jakou aktuální pomoc například požaduje přímo ukrajinské velvyslanectví.

HZS Karlovarského kraje

Hasiči připravují asistenční centrum pro migranty

Hasiči se 1. března 2022 zapojili do přípravy asistenčního centra pro migranty.

Od dnešního rána se dvě desítky hasičů zapojily do přípravy Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), které vzniká v jedné z hal brněnského výstaviště. Po dokončení výstavby v odpoledních hodinách budeme připraveni nasadit hasiče do samotného provozu asistenčního centra.

Kromě dopravy materiálu a osob předpokládáme na místě spolupráci s dalšími zapojenými orgány a složkami, ať už jde např. o krajský úřad, Policii ČR nebo Český červený kříž. Jsme připraveni podílet se také na poskytování psychosociální pomoci.

Sdílet
Seriál: Válka na Ukrajině a KACPU