Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Návštěva přátel z Polska

Ve dnech 7. 12. – 8. 12. 2010 na základě pozvání ředitele HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslava Svatoše, se uskutečnilo setkání polských hasičů a představitelů města Mladá Boleslav jako poděkování za péči o 7 příslušníků z ÚO Mladá Boleslav, kteří pomocí MČS 20–1500 (velkokapacitní čerpadlo o výkonu 1500 l /s) pomáhali při záchranných a likvidačních pracích při povodních v květnu a červnu letošního roku 2010 v Polsku.

Pro krátké připomenutí: dne 19. 5. 2010 na základě žádosti HZS Moravskoslezského kraje byl vyslán povodňový odřad zřízený HZS Středočeského kraje na pomoc při povodních ve městě Karviná. Tento odřad tvořily 3 skupiny o celkovém počtu 17 příslušníků a 8 vozidel. Velitelem tohoto odřadu byl pověřen nprap. Dušan Konývka z ÚO Mladá Boleslav. Po 4 dnech a nocích nasazení v oblasti lázní Darkov odřad přečerpal 118 800 000 l vody.

Dne 23. 5. 2010, na základě smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, byli příslušníci vysláni Ministerstvem vnitra ČR jako záchranná jednotka – povodňový odřad MV-GŘ HZS ČR, na pomoc do regionu Gliwice – města Raciborz a obce Turze, kde přečerpávali zatopenou vesnici až do 26. 5. 2010 a celkem přečerpali 518 400 000 l vody. Do Polska na pomoc odjelo již jenom 7 příslušníků z ÚO Mladá Boleslav, 2 nákladní vozidla s přívěsem a 1 osobní vozidlo. 26. 5. 2010 přišel rozkaz k odjezdu na další postižené místo a to konkrétně 80 km od Wroclavi – do města Jelcz-Laskowice (cca 22.000 obyvatel), kde bylo úkolem vyčerpat zasaženou oblast jedné čtvrtiny města. Toto se podařilo a v noci 3. 6. 2010 byla ukončena zahraniční pomoc příslušníků HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav. V tomto městě bylo přečerpáno 787 500 000 l vody zpět do řeky Odry.

„Při této naší pomoci jsme přicházeli na to, že až při takovémto neštěstí dokáží lidé držet při sobě a pomoci jeden druhému. Z vlastních zkušeností musím říci, že nás všechny hřálo u srdíčka, když nám přicházeli lidé ze zatopených domů poděkovat a nabízeli nám pomoc, i když sami měli starosti se svým zatopeným majetkem. V tuto chvíli jsme všichni byli hrdi, že můžeme pomoci a že reprezentujeme HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, ale i Českou republiku. Později jsme si také uvědomili, že jsme vlastně historicky první mezinárodní pomocí hasičů z Mladé Boleslavi.“

Na pozvání přijeli z města Raciborz představitelé profesionálních a dobrovolných hasičů a z města Jelcz-Laskowice představitelé města včetně pana starosty a zástupců profesionálních hasičů.

Na požární stanici v Mladé Boleslavi polské přátele uvítali náměstek krajského ředitele plk. Ing. Miloš Hladík a ředitel ÚO Mladá Boleslav plk. Ing. Petr Chalupník. Následovala prohlídka stanice a setkání všech zúčastněných s představiteli města Mladá Boleslav. Poté následovala návštěva krajského ředitelství na Kladně, uvítání krajským ředitelem plk. Ing. Miloslavem Svatošem. Po krátké diskuzi následovala prohlídka stanice Kladno, krajského operačního střediska a výjezdové haly. Ředitel HZS Středočeského kraje při té příležitosti poděkoval všem příslušníkům, kteří se zúčastnili zahraniční mise. Na závěr byla přislíbena další spolupráce a prohlubování vztahů mezi českými a polskými hasiči.

„Na závěr bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat všem kolegům z ÚO Mladá Boleslav, kteří byli zařazeni do tohoto zahraničního odřadu:

nprap. Jan Rejzek, nstržm. Zdeněk Brynych, pprap. Ladislav Šnýdr, nstržm. Petr Vraný, nstržm. Pavel Kolek, pprap. Václav Grünwald.“

TEXT: nprap. Dušan Konývka, ÚO Mladá Boleslav FOTO: nprap Bc. Jena Veselá, ÚO Mladá Boleslav

por. Ing. Michal Macoun
Vyšetřovatel požárů ÚO Mladá Boleslav

nprap. Lenka Kostková
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje
Sdílet
Seriál: Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci s Polskem