Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko-polské hranici

Ostrava – Moravskoslezský kraj předal Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje dvě vozidla a speciální protipovodňový kontejner za 8,5 milionu korun, na které získal prostředky z fondu Evropské unie v rámci projektu „Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko-polské hranici“.

Cílem projektu, jehož byl Moravskoslezský kraj nositelem, bylo doplnění stávající techniky jednotek požární ochrany o speciální techniku, která rozšiřuje operačně-taktické možnosti při řešení mimořádných situací, spojených se vznikem a působením povodní v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje, včetně jejího využití i při zásazích v pohraničních regionech Slezského vojvodství (Polsko). Projekt má pozitivní dopad na 1,2 milionu obyvatel celého Moravskoslezského kraje a 1,2 milionu obyvatel Rybnicko-Jastrzebského a Bielsko-Bialského regionu Slezského vojvodství.

Tiskové konference v úterý 12. 12. 2006 a prohlídky nové techniky se zúčastnila vedoucí Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska, polský vicekonzul Michal Gierwatowski a moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.

Vedoucí polského konzulátu přislíbila plnou podporu pokračující úspěšné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím i mezi hasiči těchto krajů. „České jednotky pomáhaly v Polsku již v roce 1997 během povodní, ve středních Čechách zase pomáhali polští hasiči při povodních v roce 2002,“ řekla.

Hejtman Evžen Tošenovský mj. hovořil o včasném předávání informací ze dvou stovek monitorovacích stanic v Moravskoslezském kraji do Polska, které pomáhají odbourávat nedůvěru v tom, že by Moravskoslezský kraj (a státní podnik Povodí Odry) odpouštěl ze svých přehrad více vody na úkor polského území. „Dlouhodobou systematickou spolupráci se Slezským vojvodstvím jsme začali již při vzniku našeho kraje, a to i v oblasti integrovaného záchranného systému. Oceňuji při tom pomoc a podporu polského Generálního konzulát v Ostravě,“ dodal hejtman.

Zástupce ředitele HZS Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček uvedl, že počet kontejnerů u profesionálních hasičů se blíží dvaceti – např. technický, chemický, povodňový s čluny…). Znamená to možnost okamžitého nasazení záchranných prostředků a také úspory vozidel, když jeden nosič kontejneru je schopen převézt na místo zásahu hned několik kontejnerů. „Kontejnerový systém hasičů v Moravskoslezském kraje je nejrozšířenější v rámci celé České republiky, navíc jejich životnost se počítá na 25 let i více,“ poznamenal náměstek ředitele HZS MSK Petr Gurný.

V rámci projektu byla pořízena pro HZS MSK tato speciální technika celkem za 8,515 milionu korun (EU 75 %, MS kraj 20 %, státní rozpočet 5 %):

Nosič kontejnerů Mercedes Benz Actros: vozidlo určené k transportu kontejnerů se speciálním vybavením na místo mimořádné události. Vybavení kontejnerů umožňuje zajištění odstranění a zmírnění následků havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zajištění základních životních potřeb obyvatelstva.

Kontejner (protipovodňový): kontejner k uložení speciálního protipovodňového vybavení (norné stěny, protipovodňové zábrany a další prostředky). Unese až deset tun materiálu.

Vyprošťovací automobil VYA 8×8 na podvozku Tatra 815: speciální vozidlo k odstraňování a zmírnění následků havárií, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, zejména pak evakuace osob při záplavách (brodivost vozidla 140 cm), odstraňování následků záplav, lesních polomů, dopravních nehod apod.

Takto pořízený majetek zůstává ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a na základě smluvního vztahu je poskytnut k zajištění ochrany příhraničních regionů kraje do užívání Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Technika byla předána do užívání hasičského sboru v listopadu 2006, do výjezdové činnosti bude zařazena v lednu 2007 – ve Frýdku-Místku.

Tento projekt je dalším krokem ke zkvalitnění spolupráce se sousedním polským Slezským vojvodstvím. HZS Moravskoslezského kraje již má užitek z prvního mezinárodního projektu „Datavideokon­ferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice a odborná příprava záchranářského personálu“. Projekt byl rovněž spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA. (Polský partner HZS MSK – Krajské velitelství Státní požární ochrany Slezského vojvodství – zpracoval podobné projekty, které řeší nákup nové hasičské techniky i modernizaci jejich operačních středisek.)

Cílem tohoto „vstupního“ projektu bylo zdokonalit vzájemnou výměnu informací a možnosti poskytování pomoci při požárech, velkých haváriích, povodních a jiných mimořádných událostech sousednímu kraji. Základem je dobrá vzájemná komunikace a předávání informací a také znalost záchranného systému druhé země. V operačním středisku v Ostravě byl instalován nový technický prostředek, který s využitím špičkových technologií umožňuje nejen přímou audiovizuální spolupráci s operačním střediskem hasičů v Katovicích, ale díky nejmodernější technologii, zakoupené ve spolupráci s Evropskou unií, mohou pracovníci operačních středisek sdílet a využívat společný datový prostor (informace, databáze, společné geografické informace …). Stejně lze komunikovat i s krizovým štábem Moravskoslezského kraje a s dispečinkem státního podniku Povodí Odry.

Součástí prvního projektu bylo také deset společných odborných příprav hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a sousedního Slezského vojvodství v Beskydech během léta 2006 – pro vedení obou hasičských sborů, pro pracovníky operačního řízení, pro řídící důstojníky a velitele hasičských stanic. Proškoleny byly téměř dvě stovky českých a polských hasičů, kteří se mohli osobně poznat a komunikovat. Obě strany si například předaly dvojjazyčné a podrobné seznamy hasičské techniky, které by mohly být nasazeny do mimořádných událostí na pomoc druhému kraji.

Důležitým mezníkem ke spolupráci na česko-polské hranici bude nepochybně „Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na území Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství“, která je ve fázi závěrečné přípravy. Nyní ji posuzují pracovníci obou krajských úřadů, její podpis předpokládáme v prvním čtvrtletí 2007. Smlouva například umožní snazší nasazení hasičské techniky na území druhého státu.

Také můžeme na okraj vzpomenout česko-polskou smlouvu o vzájemné spolupráci, kterou před týdnem podepsali v Karviné zástupci dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje (SH ČMS) a Slezského vojvodství.

Mgr. Petr Kůdela
HZS Moravskoslezského kraje
tiskový mluvčí
Sdílet
Seriál: Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci s Polskem