Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společné česko-polské školení

V beskydské obci Čeladná se v úterý a ve středu 1. a 2. 8. 2006 společně školili pracovníci operačního řízení z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a jejich kolegové z polského Slezského vojvodství.

Tím úspěšně pokračuje společný česko-polský projekt „Datavideokon­ferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice a odborná příprava záchranářského personálu“, do něhož se zapojil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Krajské velitelství státní požární ochrany Slezského vojvodství. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA.

Cílem projektu je zdokonalit vzájemnou výměnu informací a možnosti poskytování pomoci při požárech, velkých haváriích, povodních a jiných mimořádných událostech sousednímu kraji. Základem je dobrá vzájemná komunikace a předávání informací a také znalost záchranného systému druhé země.

Na dvoudenním setkání operační důstojníci a další pracovníci operačních středisek z obou hasičských sborů hovořili o postupu při záchraně osob a spolupráci záchranných složek při lednovém zřícení haly v polském Chorzově. Pak zástupci obou hasičských sborů představili systém fungování Integrovaného záchranného systému ve svých krajích a diskutovali o jejich odlišnostech. Česká strana seznámila své kolegy se systémem řešení tísňového volání na mezinárodní tísňové číslo 112 v České republice.

Probrán byl mj. text „Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech“, která byla podepsána v roce 2000 a která by měla sloužit jako podklad pro novou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím. Její pracovní název je „Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech“. Tato smlouva mezi oběma kraji je zatím ve fázi závěrečné přípravy.

V Beskydech se v rámci česko-polského projektu nejprve setkali na konci června vedoucí představitelé obou krajských hasičských sborů a dohodli se na čtyřech společných dvoudenních školeních pro další příslušníky hasičských sborů, především pro velitele hasičských stanic, řídící důstojníky a pracovníky operačních středisek.

První školení se uskutečnilo 1. a 2. 8. 2006 pro pracovníky operačního řízení v Čeladné v hotelu Prosper, na stejné místo přijedou další operační pracovníci obou hasičských sborů 16. a 17. 8. 2006. Na Ostravici v hotelu Sepetná se budou 8. a 9. 8. 2006 školit řídící důstojníci a velitelé hasičských stanic, pro jejich kolegy je připraven druhý termín na stejném místě 21. a 22. 8. 2006.


por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Seriál: Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci s Polskem