Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik ve Zbirohu s termokamerou

Ve dnech 1. až 3. listopadu 2011 se v areálu ZÚ HZS ČR Zbiroh uskutečnil výcvik se zaměřením na praktické zaškolení práce s termokamerou. V průběhu letošního roku se v rámci HZS Středočeského kraje podařilo dovybavit všechny územní odbory a stanici Rakovník tímto velmi užitečným věcným prostředkem.

Zástupci dodavatelské firmy Spektra Vision s.r.o. Petr Kyndl a Štěpán Svoboda poskytli v úvodu cenné teoretické informace, na které navázal praktický výcvik v prostoru polygonu simulující podmínky požáru. Během každého dne se výcviku zúčastnilo cca 30 příslušníků z jednotlivých stanic HZS Středočeského kraje. O zajištění průběhu praktické části se postarali, navíc k výše jmenovaným, příslušníci HZS Plzeňského kraje pod vedením mjr. Ing. Jana Hory.

O seznámení s výcvikem s tímto zaměřením projevili zájem i příslušníci z HZS Moravskoslezského, Karlovarského, Olomouckého, Plzeňského kraje, OUPO Brno a z GŘ HZS ČR, kteří sledovali systém seznámení a výcviku s termovizí, průběh výcviku a počínání našich hasičů. Během posledního výcvikového dne řadu zájemců rozšířila i delegace zástupců THW z Německa a z Generálního ředitelství HZS ČR v čele s genmjr. Ing. Miroslav Štěpánem.

Hasiči si mohli v podmínkách silně zakouřeného prostředí s nulovou viditelností vyzkoušet užitečnost a správnou obsluhu termokamery. Další využití termokamery bylo demonstrováno i při simulovaném požáru plynového potrubí. Po ukončení praktického výcviku bylo díky záznamovému zařízení možno provést vyhodnocení negativních a pozitivních postřehů.

Foto a text:
mjr. Ing. Miloslava Rýglová
HZS Středočeského kraje – KŘ Kladno

Sdílet
Seriál: Polygon Zbiroh