Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS ČR se představí na veletrhu PYROS

Ve dnech 15.5. – 19. 5. 2006 se v areálu brněnského výstaviště uskuteční již 13. ročník mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET. Na této svého druhu největší akci ve střední Evropě bude výrazně zastoupen i Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR).

Svou činnost, techniku a vybavení představí Hasičský záchranný sbor ČR v rámci společné expozice s Policií ČR a Ministerstvem vnitra v pavilonu F. Návštěvníci stánku, ve kterém se protne historie a současnost českého hasičstva, mají například jedinečnou možnost se seznámit s činností operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR a zblízka si prohlédnout unikátní technologií linky tísňového volání 112, jejíž funkční call centrum je součástí expozice. Díky propojení s taktéž vystavenými operačními středisky Policie ČR mohou zájemci sledovat celý proces od samotného příjmu tísňového hovoru, přes jeho zpracování, předání informace příslušným složkám integrovaného záchranného systému až po simulované vyslání záchranářů na místo mimořádné události. Součástí stánku jsou rovněž ukázky historické i současné techniky, výzbroje a výstroje jednotek požární ochrany. Pro všechny zájemce o bližší seznámení s činností HZS ČR bude k dispozici informační centrum.
Na venkovní ploše u pavilonu F pak návštěvníci najdou moderní zásahovou techniku Hasičského záchranného sboru ČR – vystaven bude zbrusu nový Dopravní automobil a Mobilní chemická laboratoř.

Veletrh PYROS představuje i významnou příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuse odborníků v oblasti bezpečnosti. Během prvních dvou dnů veletrhu bude v hotelu Holiday Inn probíhat již 9. ročník významné mezinárodní konference PYROMEETING, kterou pořádá Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Česká asociace hasičských důstojníků a Veletrhy Brno, a.s.
Konferenci v úterý ve 13:00 hod. slavnostně zahájí generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. V rámci jejího ústředního tématu „Záchranáři a mimořádné události“ se přední zahraniční a čeští experti tentokrát zaměří na problematiku připravenosti na řešení některých závažných mimořádných událostí. Budou analyzovány zásahy záchranářů při hurikánu Katrina v New Orleans, teroristické útoky v Londýně i působení českých záchranářů v zemětřesením postiženém Pákistánu. Dalšími nosnými tématy konference jsou komunikační systémy a systémy varování, využívané záchrannými složkami v tuzemsku a v zahraničí, a také stále aktuální problematika záchrany osob a zvířat při mimořádných událostech. Kromě významných odborníků z ČR na konferenci PYROMEETING 2006 vystoupí záchranáři z celkem jedenácti evropských i mimoevropských zemí (mj. Kelvin J. Cochran, náčelník Sboru požární ochrany v USA, nebo podplukovnik Jean-Claude Zilliox, velící důstojník 1. požárního seskupení Brigády pařížských hasičů).
Z dalších odborných setkání, které během bezpečnostních veletrhů proběhnou, lze připomenout konferenci MORAVIAN FIRE FIGHTER 2006, věnovanou moderním hasebním látkám a ochranným prostředkům, nebo 4. mezinárodní konferenci Krizový management, konanou pod heslem „Bezpečnost – Připravenost – Ochrana obyvatelstva.“

Veletrh PYROS oživí bohatý doprovodný program. V pátek se např. uskuteční fyzicky extrémně náročná soutěž nejlepších hasičů Memoriál Brněnský záchranář, konaná na počest dvou zahynuvších profesionálních hasičů. V průběhu veletrhu mohou návštěvníci shlédnout také atraktivní ukázky činnosti jednotek požární ochrany při hašení různými látkami, vyprošťování z automobilů, k vidění bude výstava historické hasičské techniky, ukázky své práce předvede i Policie ČR. Proběhne rovněž unikátní praktická ukázka ochrany domů a majetku před povodní.

„Mezinárodní veletrh PYROS považuji nejen za skvělou příležitost prohlédnout si technické novinky a vyměnit si poznatky s předními českými a zahraničními odborníky, ale cením si jej i za možnost kontaktu s širokou veřejností. Bez její podpory a spolupráce by totiž bylo plnění našich úkolů mnohem obtížnější,“ říká generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který převzal záštitu nad celým veletrhem PYROS.


PYROS spolu se souběžně konanými veletrhy ISET (bezpečnostní technika a služby) a INTERPROTEC (prostředky osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí) tvoří trojlístek bezpečnostních veletrhů, které jsou největší akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. Svědčí o tom i stovky zúčastněných firem z desítek států světa a desetitisíce laiků i odborníků, kteří se chystají veletrhy navštívit.
Mezinárodní prestiž veletrhu PYROS dokládá i to, že je jako jediná akce tohoto zaměření zařazena do katalogu akcí CTIF (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů), což je nejvýznamnější mezinárodní organizace působící na poli požární ochrany.
Na osobní pozvání generála Štěpána veletrh PYROS navštíví finská delegace, vedená jeho protějškem Pentti Partanenem, nejvyšším představitelem požární a civilní ochrany Finska. Přijede i delegace ze země našich východních sousedů v čele s viceprezidentem slovenského Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozefem Prosňákem.


Více informací o veletrhu včetně programu jednotlivých akcí naleznete na www.bvv.cz/pyros


por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet
Seriál: Veletrh PYROS