Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní zahájení veletrhu

Oficiální delegace hasičských záchranných sborů přivítal při slavnostním zahájení bezpečnostních veletrhů PYROS/ISET a INTERPROTEC v Rotundě pavilonu A generální ředitel Veletrhy Brno, a. s. Jiří Škrla.

Oficiální delegace hasičských záchranných sborů z Finska a Slovenska, zástupce profesionálních hasičských sborů z Francie, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Řecka, Spojených států amerických, Švédska a z Velké Británie, zahraniční delegace policejních prezidií Bavorska, Polska, Saska a Slovenska přivítal při slavnostním zahájení bezpečnostních veletrhů PYROS/ISET a INTERPROTEC v Rotundě pavilonu A generální ředitel Veletrhy Brno, a. s. Jiří Škrla.

„Vnitřní bezpečnost, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, to jsou pojmy, které v současnosti více než kdy jindy patří mezi priority všech demokratických států. Jde například o povodně, zasahující téměř pravidelně evropský kontinent, hurikány či teroristické útoky. Právě události, které proběhly před necelým rokem v Londýně, i nedávný teroristický útok v Egyptě stále potvrzují, že se tato problematika týká všech lidí napříč kontinenty,“ řekl Škrla. Připomněl, že bezpečnostní průmysl patří na celém světě mezi silná podnikatelská odvětví. V něm svou nezastupitelnou roli hraje i trojice středoevropských bezpečnostních veletrhů v Brně.

„Situaci v oboru vnitřní bezpečnosti potvrzuje i nárůst zúčastněných zemí na letošních veletrzích. Novinky tohoto průmyslu v Brně poprvé prezentují vystavovatelé z Japonska, Nizozemí, Španělska a Švédska,“ konstatoval Škrla. Připomněl, že největší expozici ve své historii od roku 1918 představí také Ministerstvo vnitra ČR formou společné prezentace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Bohatý bude také doprovodný program, například se už podeváté uskuteční evropské setkání hasičů PYROMEETING 2006 na téma Záchranáři a mimořádné události. K vrcholným událostem bude patřit také 4. mezinárodní konference Krizový management – bezpečnost, připravenost a ochrana obyvatelstva.

Letošní motto veletrhu zní: Ochrana zdraví, života a majetku, což zahrnuje též bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Právě toto téma bude náplní mezinárodní konference Společně bezpečně v rámci EU.

Slavnostního zahájení se zúčastnili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, ministr vnitra František Bublan, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, generální ředitel hasičského záchranného sboru a náměstek ministra vnitra Miroslav Štěpán, policejní prezident Ladislav Husák, zástupci diplomatických sborů a vystavovatelé.

Plaketu Policie ČR z rukou ministra vnitra Františka Bublana převzali při slavnostním zahájení bezpečnostních veletrhů generální ředitel a. s. Veletrhy Brno Jiří Škrla a vedoucí manažer bezpečnostních veletrhů Karel Torn.

Byla jim udělena za dlouholetou spolupráci při prezentaci bezpečnostní politiky státu a za propagaci činnosti Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Stejné ocenění udělil ministr vnitra občanskému sdružení historické skupině Četnické pátrací stanici v Praze. Plaketu převzal za propagování dějin bezpečnostních sborů velitel sdružení Radek Galaš. Členové Četnické pátrací stanice jsou příslušníci Policie ČR.
Sdílet
Seriál: Veletrh PYROS