Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česko – polská spolupráce

V Beskydech se jednalo o spolupráci hasičských sborů Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství (Polská republika).

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Krajské velitelství státní požární ochrany Slezského vojvodství se zapojili do společného česko-polského projektu „Datavideokon­ferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice a odborná příprava záchranářského personálu“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA.

Cílem projektu je zdokonalit vzájemnou výměnu informací a možnosti poskytování pomoci při požárech, velkých haváriích, povodních a jiných mimořádných událostech sousednímu kraji. Základem je dobrá vzájemná komunikace a předávání informací a také znalost záchranného systému druhé země.

Projekt tento týden pokračoval dvoudenním setkáním dvou desítek vedoucích představitelů obou krajských hasičských sborů, které skončilo ve středu 28.6. odpoledne v Ostravici na Frýdecko-Místecku. Z HZS MSK se jej zúčastnili jeho ředitel plukovník Ing. Zdeněk Nytra, ředitelé odborů krajského ředitelství a ředitelé šesti územních odborů HZS MSK (bývalé okresy), z Polska přijel krajský velitel Státní požární ochrany Slezského vojvodství generál Janusz Skulich, rovněž ředitelé odborů krajského velitelství a ředitelé velitelství okresů, které sousedí s Moravskoslezským krajem.

Na dvoudenním setkání podrobně hovořili o postupu při záchraně osob a spolupráci záchranných složek při lednovém zřícení haly v polském Chorzově. Zástupci obou hasičských sborů představili systém fungování Integrovaného záchranného systému ve svých krajích.

Probrán byl mj. text Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, která byla podepsána v roce 2000 a která by měla sloužit jako podklad pro novou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím (Pracovní název: Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.) Tato smlouva mezi oběma kraji je zatím ve fázi závěrečné přípravy.

Vedoucí představitelé obou sborů se dohodli na čtyřech společných dvoudenních školeních pro další příslušníky hasičských sborů, například pro velitele hasičských stanic, řídící důstojníky a pracovníky operačních středisek. Měla by se uskutečnit během srpna v Beskydech.


por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Seriál: Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci s Polskem