Neděle 17. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičný nález uhynulé labutě prověřil hasiče při zásahu s možným výskytem ptačí chřipky

Mrazivé počasí dnes v dopoledních hodinách provázelo hasiče profesionální jednotky Otrokovice při prověřovacím cvičení, které se uskutečnilo v lokalitě mokřad u obce Halenkovice na Otrokovicku.

Před devátou hodinou dopolední byla v prostoru mokřad u Halenkovic nalezena náhodným kolemjdoucím uhynulá labuť. Protože panovala obava, zda labuť neuhynula v důsledku nakažení ptačí chřipkou, informoval občan o svém nálezu krajské operační středisko hasičů ve Zlíně. To následně vyslalo na místo hlášeného nálezu jednotku stanice Otrokovice s vozidlem CAS 24 /2500/250-M2T. Průběh následného cvičení také hasičům komplikoval zasněžený terén a špatná sjízdnost komunikací ve vybrané lokalitě.

Mimo splnění stanovených cílů cvičení, mezi které patřilo prověření odborné připravenosti příslušníků při provádění tohoto typu zásahu a dodržování taktických a bezpečnostních postupů, bylo úkolem cvičících provedení průzkumu místa události, vytýčení nebezpečné zóny a provedení samotného zásahu.

Ten byl proveden za použití ochranných prostředků, které jsou ve výbavě našich jednotek a za využití materiálů a vybavení nutných pro likvidaci a následný transport uhynulého zvířete. Pozornost byla věnována také následné dekontaminaci zasahujících hasičů a použitého vybavení.

V podmínkách reálného zásahu by bylo nutné také koordinovat součinnost s pracovníky Krajské veterinární stanice nebo veterinárním lékařem.

Splnění stanovených úkolů a cílů bude předmětem vyhodnocení ze strany řídích cvičení v nejbližších dnech.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Seriál: Ptačí chřipka a hasiči