Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS

Generální ředitel HZS ČR a primátor statutárního města Hradec Králové představili projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému ČR

V pondělí 11. prosince 2006 se uskutečnilo v budově Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje setkání představitelů statutárního města Hradec Králové, Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, HZS Královéhradeckého kraje a poslanců Parlamentu ČR za Královéhradec­ký kraj.

Primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán představili společně přítomným projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS ČR).

Pro realizaci projektu přicházelo v úvahu více vhodných lokalit. Město Hradec Králové bylo vybráno jako optimální zejména z následujících důvodů: nejvýhodnější poloha z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky.

Dále možnost spolupráce s odborníky z vysokých škol v Hradci Králové a Pardubicích, nezbytná navazující infrastruktura a v neposlední řadě i blízkost Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (výzkumné a vzdělávací zařízení MV – GŘ HZS ČR).

Cílem projektu je vybudování jednotného Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR, jehož obdoby existují ve většině států střední a západní Evropy a Česká republika je jednou z posledních zemí v EU, mimo Kypr a Maltu, jež takové národní centrum dosud nemá.

Podle navrženého projektu bude Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR zahrnovat potřebné kapacity pro koordinaci a realizaci bezpečnostního výzkumu, vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení a polygon pro výcvik složek IZS ČR.

Vzhledem k výhodné dopravní obslužnosti (bezprostřední napojení na hradecké letiště) zde budou umístěny také sklady logistiky určené k poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V tomto ohledu je projekt MV – GŘ HZS ČR v porovnání s obdobnými zařízeními v zemích EU ojedinělý.

Projekt přispěje ke zlepšení připravenosti státních institucí, představitelů měst a obcí, krizových štábů a složek IZS (HZS ČR, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba, kynologové, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, atd.) na řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Druhotným, nicméně ne nevýznamným efektem projektu, bude revitalizace nevyužitého a chátrajícího areálu po Ministerstvu obrany a s tím spojený sociálně-ekonomický rozvoj města včetně zvýšení zaměstnanosti v regionu.

Realizace projektu současně podpoří rozvoj podnikatelské sféry a mimo jiné vytvoří podmínky pro pořádání konferencí a obchodních výstav záchranářské a bezpečnostní techniky.

Projekt je součástí Integrovaného operačního programu (IOP), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, a počítá s finanční alokací cca 2 mld. Kč, z čehož by 85% měly tvořit prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Monika Bartyzalová
MV- GŘ HZS ČR

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet
Seriál: Akademie HZS ČR / Centrum pro krizovou připravenost