Pátek 21. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Hradci Králové bude do roku 2013 vybudováno Národní centrum pro výcvik IZS

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR intenzivně připravuje vybudování unikátního Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému (IZS). Toto celostátní centrum vznikne do roku 2013 v Hradci Králové.

Projekt vybudování Národního centra je součástí Integrovaného operačního programu 2007 – 2013 (IOP), který jako jeden z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 Evropská komise. Projekt počítá s rozpočtem 74 mil. EUR, z čehož 85 % by mělo být uhrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je vytvoření potřebné centralizované infrastruktury pro jednotný celostátní systém vzdělávání a výcviku složek IZS, a to včetně nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím. Projekt zároveň umožní užší propojení s vědeckými a výzkumnými programy a jejich ověřování v záchranářské pra­xi.

Vybudováním Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS dojde k vytvoření infrastruktury nezbytné pro dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní a místní správě, zefektivnění řízení a koordinace IZS, zvýšení účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události.


Součástí Národního centra bude mj. školní kapacita pro 500 – 700 osob a odpovídající počet obslužného personálu, školní požární stanice, kapacity pro bezpečnostní výzkum, specializované výukové laboratoře a výcvikové prostory – např. simulátory, trenažéry.

V Národním centru bude rovněž vybudován polygon o rozloze cca 19 ha pro praktický výcvik, který dosud HZS ČR chybí; a další prostory pro součinnostní nácvik základních složek IZS.


Své sídlo v areálu Národního centra najde také expertní pracoviště pro koordinaci, podporu a rozvoj informačních a komunikačních systémů IZS a krizového řízení, dále národní analytické středisko krizových informací a expertních služeb s vazbou na Evropskou unii, školní kapacita pro komunikační systémy IZS, krizové řízení a tísňové volání apod.

„Záchranné složky musí být připraveny včas, pohotově a efektivně zasáhnout a úspěšně řešit nejrůznější mimořádné události, jako jsou živelní pohromy nebo technologické havárie. Toto moderní národní vzdělávací, výzkumné a výcvikové středisko bude sloužit nejen celému Hasičskému záchrannému sboru ČR, ale i jiným složkám IZS – policii, zdravotnické záchranné službě a dalším,“ vysvětluje generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.


Vlastní činnost budoucího Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS lze rozdělit do tří základních oblastí:

1) Praktický výcvik součinnosti základních složek IZS

V rámci projektu bude vytvořena prostorová i hmotná základna pro nácvik připravenosti a koordinaci jednotlivých složek IZS v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím.

Vybudováním jednotného celostátního systému součinnostního výcviku složek IZS budou vytvořeny podmínky pro průběžné zvyšování kvalifikace a kompetence těchto složek a členů krizových štábů z krajů, státních orgánů a obcí.


2) Nový systém vzdělávání

Projekt vychází z již déle zvažovaného konceptu restrukturalizace systému vzdělávání příslušníků a zaměstnanců HZS ČR. Prostorová centralizace rozhodujících oblastí vzdělávání vytvoří podmínky pro zkvalitnění teoretické výuky a praktického výcviku, který takto bude probíhat v podmínkách blížících se skutečným krizovým situacím a umožní účinnou spolupráci jednotlivých složek IZS při reálném zásahu. V Národním centru projde ročně školením minimálně 2 000 osob.


3) Bezpečnostní výzkum

Do areálu Národního centra by se měl přestěhovat stávající Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, což je výzkumné a vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Tak dojde k užšímu propojení mezi vzděláváním a výcvikem záchranářů, realizací vědeckých a výzkumných programů a jejich ověřováním v záchranářské pra­xi.

Připravenost na nové hrozby a mimořádné události totiž vyžaduje efektivní a rychlé získávání a praktické využívání nových znalostí, moderní techniky i technologií. Propojení vědecko-výzkumných aktivit s pedagogickou činností je tak nutností. V tomto ohledu se počítá také s využitím vědeckého potenciálu stávajících vysokých škol v regionu.


Město Hradec Králové bylo vybráno jako nejlepší možnost pro sídlo připravovaného Národního centra: má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, je zde možnost spolupráce s odborníky z vysokých škol v Hradci Králové a Pardubicích, nezbytná navazující infrastruktura a v neposlední řadě v blízkosti sídlí Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Národní centrum vznikne v části bývalého vojenského areálu v Hradci Králové s navazujícím regionálním letištěm, jehož některé prostory nejsou v současnosti využity.

Projekt tak nejen přispěje ke zlepšení připravenosti státních institucí, představitelů měst a obcí, krizových štábů a složek IZS na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, ale výrazně napomůže i revitalizaci místa a sociálně-ekonomickému rozvoji města Hradec Králové. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v regionu a současně podpoří rozvoj podnikatelské sfé­ry.

O potřebnosti vytvoření jednotného Národního centra svědčí i skutečnost, že Česká republika je jednou z posledních zemí v Evropské unie, jež obdobné zařízení dosud nevlastní.

Jako příloha je vizualizace areálu.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet
Přiložené soubory
HK_letiste_11.pdf zobrazit online PDF 603 kB
Seriál: Akademie HZS ČR / Centrum pro krizovou připravenost