Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

TCTV 112 za rok 2007 v Libereckém kraji

V průběhu roku 2007 přijaly operátorky telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV 112), které sídlí v prostorách Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje celkem 1 447 294 hovorů

, z nichž se pouze v 15 045 případech jednalo o ohlášení události, při které bylo třeba pomoci alespoň jedné ze složek Integrovaného záchranného systému, to znamená hasičů, policistů nebo záchranářů zdravotnické služby. Operátorky TCTV 112 odbavují i volání na tísňové číslo 150 (hasiči) směrované z území okresu Liberec.

Z celkového počtu 11 836 hovorů, které se týkaly skutečných událostí přímo v našem kraji, jich bylo nejvíce uskutečněno v lednu, 1 969 hovorů. Zde počet telefonátů výrazně narostl ve spojitosti s hlášením následků po orkánu Kyril. Nejklidnějším měsícem roku 2007 byl podle statistických údajů únor, kdy bylo v souvislosti se skutečným ohrožením života, zdraví či majetku občanů uskutečněno 600 telefonátů.

1 432 249 hovorů bylo uskutečněno zbytečně. Jedním z hlavních problémů, se kterými se operátorky TCTV 112 setkávají, je velký počet planých, zlomyslných a velmi často i vulgárních volání. Jedná se také o volání z legrace, omyly, nechtěně vytočená čísla z důvodu nezablokované klávesnice mobilu, čísla vytočená dětmi při hře atd. Pokud volající úmyslně blokuje jakoukoli linku tísňového volání, která slouží pouze pro stavy nouze, dopouští se přestupku, nebo i trestného činu.

Právní zodpovědnost dětí je omezena věkovou hranicí 15-ti let. Do této věkové hranice jsou za konání dětí zodpovědní rodiče. Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku podle § 78 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

V Libereckém kraji se na lince TCTV 112 střídá 10 operátorek, z nichž každá drží dvanáctihodinovou službu. V době mimořádných událostí je možné posílit telefonické centrum a obsadit až 4 pracoviště najednou. Práci telefonistek TCTV 112 v našem kraji vykonávají ve služebním poměru jako hlavní pracovní náplň zatím pouze ženy. V případě potřeby však obsluhu linky 112 doplňují i operační důstojníci, kteří právě nedrží službu.

Na závěr si připomeňme několik základních rad, kdy je vhodné volat tísňovou linku 112:
 Pokud událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
 Pokud si nejsme jisti místem, kde se nacházíme, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžeme operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
 Pokud si člověk ve stresu a krizové situaci nemůže vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
 Pokud volající neovládá češtinu, odbaví ho operátorky na lince 112 ve všech světových jazycích.

Pokud budeme řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd. obracejme se přímo na národní čísla tísňového volání >(150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba a 158 policie, 156 městská policie)</b ,
,která jsou v současné době rovnocenná číslu 112.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-kuw-
Sdílet
Seriál: Linka 112