Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Skoro 200 hasičů pomáhalo v Dobřenicích, Novém Bydžově – Zábědově a Chudonicích při likvidaci chovů kvůli ptačí chřipce

Po tři dny bylo nasazeno celkem asi 190 profesionálních a dobrovolných hasičů v Dobřenicích, Novém Bydžově – Zábědově a Chudonicích, kde se vyskytla v drůbežích chovech nebezpečná nákaza ptačí chřipky H5N8. Kvůli tomu, že je virus vysoce nakažlivý, musela být utracena všechna drůbež ve třech chovech. V celkovém součtu se jednalo asi o 50 tisíc kusů ptactva (zhruba 170 tun).

Hasiči pracovali vždy od brzkých ranních hodin, kdy bylo nutné každé místo na zásah připravit. Postupně tak rostla stanoviště pro dekontaminaci zasahujících osob, techniky i zázemí. Ve všech případech postupovaly jednotky stejným způsobem.

Přečtěte siV dobřenickém chovu nakaženém ptačí chřipkou bylo nasazeno první den 70 hasičů

Skupiny hasičů vynášely z hal drůbež kus po kusu, následně byla ukládána do kontejnerů s oxidem uhličitým. Celý proces probíhal ve spolupráci se zaměstnanci firmy a pod dohledem orgánů veterinární správy.

Celý zásah byl organizačně, technicky a pro zasahující hasiče i fyzicky náročný. Příslušníci byli při vynášení ptactva z hal vždy rozděleni do několika skupin a pravidelně se střídali. Po celou dobu pracovali v jednorázových ochranných oděvech, respirátorech a dalších osobních ochranných prostředcích, protože jsme se pohybovali v prostoru s výskytem nebezpečné nákazy.

Po každém vystřídání museli projít procesem dekontaminace, stejně tak musela být dekontaminována i využitá technika, vozidla a kontejnery s utracenou drůbeží. Naše jednotky také zajišťovaly postupně desinfekci všech osmnácti hal, kde bylo ptactvo chováno,

popsal náčelník štábu kpt. Jan Čech, který měl na starosti organizaci činností složek IZS na místě zásahu.

Přečtěte siHasiči likvidující nemocné ptáky se přesunuli do Zábědova, utraceno muselo být 15 tisíc kachen s chřipkou

Na všech místech se během tří dnů vystřídalo přes 70 kusů zásahové techniky. Využívaly se speciální soupravy pro dekontaminaci osob a techniky, protiplynový kontejner, cisternové automobilové stříkačky se zásobou vody a dopravní automobily pro transport zasahujících hasičů.

Na desinfekci hal byly využity tzv. fumigátory, což jsou dekontaminační termogenerátory vytvářející mlhu, pomocí které dochází k rychlejší desinfekci větších prostor.

Na zásahu se podíleli profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – stanice Hradec Králové, stanice Hradec Králové – Pražská, Náchod, Nový Bydžov, Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína a Jihlavy a členové dobrovolných jednotek Kosice, Nové Město nad Cidlinou, Chudeřice, Nový Bydžov, Stará Skřeněř, Humburky, Sloupno i všech jednotek města Hradec Králové.

Podniková jednotka hasičů ČEPRO a.s. Cerekvice nad Bystřicí pomáhala na všech místech s čerpáním a odvozem kontaminované vody v celkovém objemu 16 m3.

Zásah byl prováděn podle konkrétní typové činnosti, která upravuje společný postup složek IZS při výskytu ptačí chřipky. Kromě hasičů byla do řešení mimořádné události zapojena i Policie ČR, veterinární správa a zaměstnanci firmy.

Přečtěte siSoubor typové činnosti IZS: STČ 11 - Chřipka ptáků

O spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací v zasažených chovech požádala hasičský záchranný sbor krajská veterinární správa na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy na území Královéhradec­kého kraje.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny.

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet
Seriál: Ptačí chřipka a hasiči