Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Teplotní alarm od firmy ECCOTARP zabrání vznícení baterie elektromobilu, upozorní na zvyšující se teplotu

Čím dál častěji se setkáváme s problematikou neočekávaného vzplanutí baterií u elektromobilů. Velmi účinným řešením tohoto problému je novinka od ECCOTARP – Teplotní alarm, který teplotu baterie neustále monitoruje a v případě překročení nadefinované kritické teploty okamžitě zašle varovnou zprávu nastaveným příjemcům.

Zařízení je určeno pro sledování teploty baterií elektromobilů zejména po nehodě nebo poruše, kdy jsou poškozené vozy umístěné na karanténních nebo jiných, k tomuto účelu určených, místech.

Přístroj měří teplotu baterie prostřednictvím 3 teplotních čidel. Ta se umístí do interiéru vozu tak, aby monitorovala celou podlahovou plochu vozu, včetně zavazadlové části.

Po nastavení a aktivaci alarmu zařízení nepřetržitě monitoruje teplotu podlahy vozu, pod kterou jsou baterie umístěny, a v pravidelných 6hodinových intervalech zasílá report o stavu teplot čidel až pěti nadefinovaným příjemcům.

Dojde-li k neočekávanému překročení nastavené kritické úrovně teploty, odešle přístroj okamžitě varovnou zprávu formou SMS a e-mailu. Díky tomuto rychlému hlášení vzrůstající teploty a následnému včasnému zásahu obsluhy je riziko vznícení baterie vozu téměř nulové.

K teplotnímu alarmu lze přikoupit nadstandardní příslušenství – Sirénu a Maják. Tyto přídavné moduly zvyšují účinnost hlášení překročení krizové úrovně teploty světelnou a zvukovou signalizací.

Provozní doba alarmu na jedno nabití je cca 3–5 týdnů a je závislá na specifických podmínkách použití.

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici na webu www.eccotarp.com nebo na e-mailu info@eccotarp.com.

advertorial
www.eccotarp.com
Sdílet
Seriál: Eccotarp