Neděle 13. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové pojetí veletrhů IDET a PYROS

Rozhovor s Karlem Tornem, ředitelem veletrhů IDET a PYROS/ISET

Přicházíte s novou koncepcí dosud samostatně pořádaného veletrhu IDET. V čem spočívá?

Stručně řečeno: příští veletrh IDET, mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky budeme v roce 2011 pořádat ve společném termínu s akcí PYROS/ISET, mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb. Připravovaný komplex chceme „prodávat“ jako veletrhy integrovaného záchranného systému.

Co bylo hlavním důvodem této změny?

Veletrh IDET se ve své dosavadní podobě orientoval převážně na armádu s nabídkou moderní výzbroje, výstroje a zbrojních systémů pro obranu a aktivní vedení boje v současných podmínkách. Tento zbrojní arzenál je z větší části určen především pro zvládnutí vážné hrozby, kterou dnes představuje mezinárodní terorizmus.

Praxe minulých let, zejména série povodní, které od roku 1997 zasáhly s různou intenzitou rozsáhlá území České republiky, však jasně ukázala, že pro zvládnutí těchto přírodních katastrof je nezbytná koordinovaná účast všech složek integrovaného záchranného systému – policie, hasičského sboru i armády. Společné pořádání s veletrhem PYROS/ISET je proto zcela logické. Propojení obou veletrhů a jejich poslání navíc plně koresponduje s celosvětovým trendem, který prosazuje sbližování armádních a bezpečnostních struktur. Pokud mohu predikovat – v budoucnu bude ve světě stále frekventovanějším termínem spíše „security“, právě na úkor „defence“

Jak bude vypadat dislokace obou veletrhů?

Pro komerční část veletrhu IDET počítáme s pavilonem P a přilehlými volnými plochami, veletrh PYROS/ISET obsadí pavilon F a jeho volné plochy, přičemž Armáda České republiky bude mít své dočasné sídlo v pavilonu Z, a to po celou dobu trvání obou veletrhů, tedy od 10. do 14. května.

Na závěr – jak vidíte letošní IDET a PYROS/ISET?

Jsem optimista, myslím si, že se tento koncept osvědčí i do budoucna. Co se týče zájmu vystavovatelů, je těžké odhadnout nějaké číslo, přihlášky stále chodí a případní zájemci se stále mohou přihlásit.

Vzhledem k tomu, že máme přihlášeny firmy, které patří mezi lídry oboru, věřím, že si na své přijdou i návštěvníci. Mezi firmy s největšími expozicemi patří například Továrna hasící techniky, s.r.o., Ziegler Hasičská technika s.r.o., STILL ČR s.r.o., ZHT Group s.r.o., Pavliš a Hartmann s.r.o. či Siemens s.r.o. nebo Gumotex, a.s. a další.


Pozn. redakce: Server POŽÁRY.cz je stejně jako minulé ročníky mediálním partnerem veletrhu PYROS/ISET. Budeme se těšit na návštěvu našeho stánku, jeho umístění oznámíme včas.

Info: BVV – Pyros-Iset

Sdílet
Přiložené soubory
karel torn.bmp zobrazit online BMP 133 kB
Seriál: Veletrh PYROS