Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co na PYROSu uvidíte ?

13. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb. 16. – 19. 5. 2006, Výstaviště Brno.

Oborové členění PYROS 2006:

Požární zásahové automobily
Požární automobilové žebříky, vysokozdvižné plošiny
Požární přívěsy s příslušenstvím
Přenosné agregáty a zařízení určená k použití u zásahu
Přenosné, pojízdné a přívěsné hasicí přístroje
Izolační dýchací přístroje
Dýchací sebezáchranné přístroje
Plnicí zařízení tlakových lahví
Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami
Prostředky pro záchranu osob z výšky
Ochranné obleky protichemické, protiradiační a proti sálavému teplu
Analyzátory plynu a kapalin
Prostředky proti dekontaminaci
Žebříky a zařízení pro práci ve výškách
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Spojová technika
Zásahové a výstrojní součástky
Hasiva
Elektrická požární signalizace
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení a vodní clony
Požární dveře, okna, klapky, uzávěry a ucpávky
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Zařízení pro zásobování požární vodou
Prostředky zvyšující požární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost materiálů
Prostředky pro likvidaci ekologických havárií
Software v PO
Komplexní dodávky a služby v PO
Odborná literatura v PO
Únikové a evakuační informační systémy, požární značky

Oborové členění ISET 2006:

Bezpečnostní analýzy, bezpečnostní koncepce a projekty
Projektování bezpečnostních systémů
Mechanické a elektromechanické zábranné systémy
Úschovné objekty
Uzavřené televizní okruhy – CCTV
Elektronické zabezpečovací systémy – EZS
Kontrolní a dozorové systémy a zařízení /vstupu a vjezdu/ – ACS
Elektronické protipožární systémy – EPS
Požární ochrana
Integrované zabezpečovací systémy
Ochrana zboží
Speciální perimetrické systémy
Dálkový přenos signálů a dat
GSM a mobilní telefony
Komunikační a monitorovací systémy
Pulty centralizované ochrany a dispečinky
Datová bezpečnost a ochrana osobních údajů
Zabezpečení vozidel
Systémy pro vyhledávání motorových vozidel a osob
Speciální technické systémy
Hlídací a strážní služby, úklid a provoz PCO
Transportní bezpečnostní zařízení a speciální vozidla
Detektivní služby
Prostředky a zařízení osobní ochrany a bezpečnosti
Individuální přístroje pro elektronické zabezpečovací systémy
Technické prostředky policie a kriminalistická technika
Komunikační a slaboproudé systémy budov
Domácí telefony a videotelefony
Elektroinstalační materiál pro bezpečnostní systémy
Civilní obrana, krizové řízení a záchranné práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Personální bezpečnost
Pojištění rizik a směrnice
Akreditované zkušebnictví a certifikace
Akreditované inspekční orgány – kontrola EZS
Asociace a zájmová sdružení v oboru bezpečnost
Zákony, normy, odborné časopisy a literatura
Systémy jakosti a kvality
Prevence trestné činnosti
Vzdělávání, školení, tréninky a poradenství
Ostatní zařízení, systémy a služby

MAPA VÝSTAVIŠTĚ
iset

Velký náhled mapy
Sdílet
Seriál: Veletrh PYROS