Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči před i za objektivem 2011 – Výstava výherních fotografií

Ve dnech 7.- 8. září 2011 se v aule Vysoké školy báňské koná mezinárodní konference s názvem Požární ochrana 2011.

Konferenci pořádá Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků. Hasičský fotoklub, který funguje na stanici v Bruntále, připravil na tuto akci výstavu 27 fotografií, které se umístily na předních pozicích ve všech dosavadních 7 ročnících celonárodní fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“.

Doufáme, že účastníkům konference, vystavené fotografie dají možnost ještě více nahlédnout do života zásahových hasičů, při plnění povinností jejich náročné profese. Fotografie zobrazují hasiče při různých zásazích, ale také při výcviku a „normálním“ životě na stanici.

Součástí výstavy jsou i kalendáře, na jejichž tvorbu byly fotografie použity. Tento článek si dovolím ukončit starým hasičským heslem „Bohu ku cti, lidu ku pomoci, vlasti ku slávě“.

Za organizátory fotosoutěže Ladislav Šesták

Sdílet
Seriál: Fotosoutěž: Hasiči před i za objektivem