Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970

Generální ředitel HZS ČR vystoupil ve sněmovně, jednal o zapojení pojišťoven do financování hasičů

Včera, dne 23. 5. 2012, vystoupil generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba na schůzi podvýboru pro Integrovaný záchranný systém v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Při této schůzi podal plk. Ryba poslancům informace o fungování a ekonomické situaci Hasičského záchranného sboru ČR. Výbor se rovněž zabýval možností zapojení pojišťoven do financování požární ochrany.

Plk. Ryba představil analýzu možnosti vícezdrojového financování HZS ČR s důrazem na zapojení pojišťoven. V krátkosti vyhodnotil zkušenosti s tímto systémem v jiných zemích, kde je tato praxe zcela běžná (napr. Slovensko, Finsko, Německo, Rakousko, Polsko nebo Švýcarsko).

Dále proběhla odborná diskuze o možných variantách řešení tak, aby se předkladatelé vyvarovali chyb, které byly vytýkány při předchozích návrzích na změnu zákona o pojišťovnictví.

Členové výboru spolu s vedením ministerstva vnitra a generálním ředitelstvím HZS ČR se shodli na základních principech novely a dalším postupu v legislativním procesu.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner scott OK