Pátek 14. srpna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Senátoři schválili návrh změny zákona o pojišťovnictví, který má zajistit vícezdrojové financování hasičů

Senátoři schválili návrh skupiny svých kolegů, aby se pojišťovny ze zákona podílely na financování hasičů. Na tento účel by měly odvádět šest procent svých příjmů z povinného ručení. Podobný návrh před několika dny vláda zamítla.

Senátem prošel návrh hladce, nikdo nebyl proti, i když předseda horní komory Milan Štěch z ČSSD řekl, že je nesystémový a problém s financováním hasičů jen odsouvá.

Konečné slovo ale bude mít v každém případě sněmovna. V minulosti právě sněmovna zamítla dva návrhy Středočeského a Pardubického kraje. Počítaly s tím, že z povinného ručení by šla hasičům čtyři procenta. Proti byly i pojišťovny, které tvrdily, že by musely povinné ručení zdražit.

Senátor Vítězslav Jonáš:

Navrhovaná právní úprava zakládá další pilíř financování dané oblasti. Vícezdrojové financování aplikuje řada evropských zemí, například Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Portugalsko, Maďarsko a jednotlivé státy Ameriky.

Princip navrhované právní úpravy spočívá v tom, že pojišťovny podnikající na území České republiky odvedou určité procento z vybraného pojistného – odpovědnosti z provozu vozidla, to znamená povinné ručení, stejně jako je tomu u sousedního Slovenska. Vybrané finanční prostředky by se dle předem určených pravidel přerozdělovaly tak, aby ve finále byly investovány do již zmiňované obnovy technologického parku a jeho dovybavování.

Dle navrhované právní úpravy by tedy každá pojišťovna podnikající na území České republiky odvedla 6 % z vybraného pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na speciálně zřízený účet vedený ministerstvem vnitra.

Při celkové částce vybrané v roce 2011, tedy 20 miliard 471 milionů Kč, která by byla následně přerozdělena jednotlivým jednotkám požární ochrany, by se jednalo o částku okolo 1,2 miliardy Kč. Lze předpokládat, že vybraná výše pojistného by se v následujících letech neměla nijak dramaticky měnit a lze tedy konstatovat, že by se na výše uvedené účely každoročně přerozdělovala částka přes 1 miliardu Kč.

Dle navrhovaného schématu by tři pětiny těchto finančních prostředků přerozdělovalo přímo ministerstvo vnitra, a to ve vztahu k jednotlivým hasičským záchranným sborům krajů ze zákona o Hasičském záchranném sboru a změně některých zákonů.

Dvě pětiny těchto prostředků by byly, dle zákonem stanoveného klíče, ministerstvem přeposlány jednotlivým krajům, které následně tyto prostředky přerozdělí obcím zřizujícím jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci územní působnosti kraje. Klíč je založen na vícekriteriálním hodnocení.


Sdílet
Seriál: Novela zákona o pojišťovnictví ve vztahu k hasičům
Banner Stimax.cz 970