Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novela zákona o pojišťovnictví se ve sněmovně dostala do závěrečného schvalování

Do další fáze se dostala snaha zajistit hasičům financování ze zisků pojišťoven. Do závěrečného schvalování se novela dostala po drobných pozměňovacích návrzích včera.

O průběhu celého procesu jste u nás již mnohokrát četli. Výsledkem je aktuální komplexní pozměňovací návrh Výboru pro bezpečnost s pozměňovacím návrhem z úterý. Oba dokumenty jsou přílohou článku.

Česká kancelář pojistitelů (Kancelář) vytvoří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel.

Fond zábrany škod je tvořen z odvodů z přijatého pojistného, z výnosů z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků za předcházející kalendářní rok.

Člen Kanceláře je povinen odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního příspěvku z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok.

Výše roční ročního příspěvku:

 • motocykl do 350 cm3 10,– Kč
 • motocykl nad 350 cm3 50,– Kč
 • osobní automobil do 1 850 cm3 80,– Kč
 • osobní automobil nad 1 850 cm3 140,– Kč
 • autobus 370,– Kč
 • nákladní vozidlo do 12 t nebo přípojné vozidlo nad 3,5 t do 10 t 200,– Kč
 • tahač nebo jiné nákladní vozidlo nad 12 t nebo přípojné vozidlo nad 10 t 550,– Kč
 • speciální vozidlo 120,– Kč
 • přípojné vozidlo do 3 500 kg 10,– Kč
 • zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 20,– Kč

Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s

 1. pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
 2. úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
 3. realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou nebo
 4. realizací speciálních programů

Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě nákladů poskytne nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z prostředků fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci speciálních projektů a programů.

Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do seznamu jednotek v rámci nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a která zasahovala na výzvu operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, se uhradí náklady vzniklé

 1. úmyslným jednáním osoby, s výjimkou jednání osoby nesvéprávné nebo osoby, která s ohledem na duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, nebo
 2. při jeho zásahu u dopravní nehody.
Sdílet
Přiložené soubory
bezpecnostni_vybor.pdf zobrazit online PDF 95 kB
posledni_pozmenovaci.pdf zobrazit online PDF 1 MB
Seriál: Novela zákona o pojišťovnictví ve vztahu k hasičům