Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nenechte se strašit bulvárními články v médiích, hasičům za výjezd platit nebudete

Od 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví, o jehož vývoji jsme vás informovali průběžně ve speciálním seriálu (viz níže). Bohužel, jak je v Česku zvykem, většina médií o této skutečnosti informuje velmi bulvárně ve stylu „budete platit hasičům“. To však není pravda.

Pro vás jako pro občany se touto úpravou zákona prakticky nic nemění. Nebudete platit hasičům za to, že vám přijedou uhasit dům, že vás budou vyprošťovat z havarovaného vozu ani za to, že vám sundají kočku ze stromu nebo vytáhnou psa ze studny. Právě tohle totiž ze spousty článků bohužel vyplývá hned z jejich nadpisů (například velmi zavádějící Hasiči začínají inkasovat 5600 za hodinu), nehledě na „šokující“ reportáže v televizích.

Už doposud fungovala praxe, kdy Hasičský záchranný sbor účtoval pojišťovnám platbu za provádění tzv. likvidačních prací u dopravních nehod. To znamená práce typu úklid vozovky, zasypání uniklých provozních náplní, uvolnění komunikace a podobně.

Opět zdůrazňujeme, že fakturu hasiči neposílali řidiči, ale jeho pojišťovně (resp. pojišťovně viníka), která částku uhradila z povinného ručení.

Likvidační práce vymezené v zákoně jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí.

Jsou to činnosti, které je nutno vykonat bez zbytečného odkladu tak, aby složky integrovaného záchranného systému mohly opustit místo zásahu a nebo ho předat k dalšímu užívání, případně k provedení obnovovacích prací a ukončit zásah.

Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že pojišťovna pak onomu řidiči „sebrala bonusy“ či upravila výši pojistného, ale to je běžná praxe u všech nehod a s hasiči přímo nesouvisí.

A právě ve výše uvedené praxi se pro občany vůbec nic nemění. V médiích se často dočtete o jakési částce 5 600 za každou započatou hodinu zásahu. To je nově pevně stanovená paušální částka za zásah hasičů. Doposud byla účtovaná cena závislá na typu techniky, povolané k zásahu (byly odstupňovány hodnoty za cisternu, za jeřáb atd.). Nyní je částka stanovena pevně a jednotně, ve výsledku na ní tak řidič-viník může dokonce i „ušetřit“.


Shrnuto a podtrženo – pro řidiče, který způsobí dopravní nehodu od 1. září, je praxe v souvislosti s účtováním poplatku za likvidační práce naprosto stejná jako doposud. Co se změní (zjednoduší), je jen způsob, jakým budou hasiči svoji práci účtovat pojišťovně.

Záchranné práce, tedy např. výše uváděné vyproštění z havarovaného vozu, předlékařská první pomoc a další, které přímo souvisejí se záchranou života a zdraví (i zvířat), popřípadě majetku, zůstávají zdarma.


Jiná věc je úmysl (žhářství, falešné oznámení o uložení bomby apod.), u toho lze tento zbytečný výjezd viníkovi i naúčtovat, jak jsme vás již informovali v jednom z článků našeho seriálu o novele zákona z pojišťovnictví.

Zdůrazňujeme, že toto lze aplikovat na úmysl, ne na případ, kdy vidíte z lesa kouř a přivoláte hasiče, kteří zjistí, že se nejedná o požár. V tomto případě vaše volání nebylo úmyslně falešné a nikdo vás za něj postihovat nebude.

Sdílet
Seriál: Novela zákona o pojišťovnictví ve vztahu k hasičům