Čtvrtek 8. prosince 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Financování hasičů z příjmu pojišťoven není nic nového

Ve středu 11. července 2012 se v prostorách poslanecké sněmovny uskutečnil pod záštitou ministra vnitra Jana Kubiceho seminář zaměřen k vícezdrojovému financování bezpečnostního systému. Hlavním tématem bylo seznámit účastníky s rozšířením možností financování Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí povinností odvádět určitou výši procenta z příjmu pojišťoven.

Ilustrační foto

Během semináře byl také představen návrh novely zákona o pojišťovnictví. Seminář iniciovali poslanci Rudolf Chlad, Jeroným Tejc, Jan Pajer, Helena Langšádlová a František Bublan. Semináře se také zúčastnili představitelé Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky a starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter

Účastníkům semináře byl přiblížen historický i mezinárodní vývoj podílu pojišťoven na financování jednotek požární ochrany, který byl v právním řádu na našem území znám od roku 1884 (potažmo od roku 1882), fakticky do roku 1999 jako fond zábrany škod.

„Možnost vícezdrojového financování celého bezpečnostního systému je dlouhodobě prosazovaná věc, která má svoji oporu jak historickou, tak i mezinárodní. I některé státy Evropy mají ukotven odvod pojišťoven (jako podíl na financování hasičské služby), jedná se např. o Finsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Maďarsko a Velkou Británii,“ řekl první náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška.

Generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba seznámil účastníky semináře se stavem rozpočtu HZS ČR včetně analýzy nezbytných úspor vyvolaných klesající tendencí rozpočtu.

„V současné době a při současných výhledech rozpočtu je bezpodmínečnou snahou, aby úspory Hasičského záchranného sboru ČR se nedotkly přímého výkonu služby,“ dodal generální ředitel plk. Ing. Ryba.

Semináře se zúčastnili i představitelé Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky. Přítomné seznámili se svými zkušenostmi financování slovenských hasičů konkrétně odvodem 8% z povinného smluvního pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla z činnosti vykonávané na území Slovenské republiky. Ujistili přítomné, že se po zavedení odvodu pojišťoven vůči hasičům nijak radikálně nezměnila výše pojistného majitelům vozidel. Jedná se o zažitý systém, který pojišťovny plně akceptují.

Za Poslaneckou sněmovnu vystoupil k sněmovnímu tisku č. 709 pan poslanec František Bublan a se senátním návrhem č. 347 obeznámil přítomné senátor Vítězslav Jonáš. Oba návrhy jsou obdobné a vycházejí z premisy odvodu 6 % z předepsaného pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla přijatého za předchozí kalendářní rok.


Vláda ČR se k financování hasičů z příjmu pojišťoven postavila dne 11. 7. 2012 na svém zasedání negativně, viz tento článek: https://www.pozary.cz/…-nedostanou/

plk. JUDr. František Vavera Ph.D., MV – generální ředitelství HZS ČR

Sdílet
Seriál: Novela zákona o pojišťovnictví ve vztahu k hasičům