Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 3/OB: Varování obyvatelstva

Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

Varování je zajišťováno:

 1. standardním vyhlášením varovného signálu (sirény, místní rozhlas),
 2. prostřednictvím médií,
 3. jiným způsobem, zejména verbálně (megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod.).

O varování obyvatelstva je oprávněn rozhodnout:

 1. operační a informační středisko IZS (dále jen „OPIS“) – při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území pomocí dálkově ovládaných koncových prvků varování a vyrozumění
 2. starosta obce, popř. hejtman kraje – buď cestou OPIS nebo přímým spuštěním koncových prvků, nebo využitím místního rozhlasu nebo televize nebo jednotky, obecní policie nebo k tomu předurčených dobrovolníků, megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod.,
 3. velitel zásahu – při nebezpečí z prodlení cestou OPIS nebo přímým spuštěním koncových prvků, megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností, osobním kontaktem jemu podřízených sil apod.

Hasiči v jednotce pro zajištění varování v obci nebo podniku musí znát:

 1. způsob a místo, odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva,
 2. náhradní způsob varování obyvatelstva,
 3. předávání informací o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování obyvatelstva přímo na místě události nebo v jeho okolí,

Velitel nebo jím určený hasič v jednotce musí znát:

 1. obsluhu koncových prvků a pokrytí obce nebo podniku varovným signálem,
 2. způsob přímého vstupu do koncových prvků prostřednictvím radiostanice, mobilního telefonu, nebo zadávacího místa systému varování,
 3. způsob zprovoznění varovacího systému obce nebo podniku při dlouhodobém výpadku el. energie, např. využitím mobilního energetického zdroje.

Kompletní metodický list je jako obvykle přílohou tohoto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_03_Varovani.pdf zobrazit online PDF 184 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel