Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 5/OB: Objektová evakuace

Objektovou evakuací se rozumí krátkodobé, co nejrychlejší opuštění ohroženého objektu (zpravidla požárem, havárií, nebezpečnou látkou, nástražným výbušným systémem atd.) po únikových cestách jednotlivci nebo skupinami osob.

Jde o přesun osob na volné prostranství nebo do chráněného prostoru mimo dosah nebezpečných účinků ohrožujících zdraví a životy. Jedná se o součást preventivní ochrany před nebezpečím.

Pokud evakuaci nezahájil provozovatel objektu, provádí se na výzvu velitele zásahu. Evakuace může také probíhat samovolně v době před příjezdem jednotky.

Pravidla a způsob evakuace v objektech stanoví také požární evakuační plán. Evakuační plán se zpracovává pro budovy a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Kromě evakuačního plánu jsou pro některé areály podniků zpracovány vnitřní havarijní plány se stanovenými zásadami pro evakuaci.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Evakuované osoby lze podle jejich potřeb rozdělit na:

  1. osoby, které nebudou vyžadovat další péči a mohou se z místa mimořádné události vzdálit,
  2. osoby vyžadující přechodnou nezbytnou péči,
  3. osoby vyžadující zabezpečení podmínek pro nouzové přežití.

Nouzové přežití evakuovaných osob organizují orgány obce ve spolupráci s provozovatelem objektu, popř. hasičským záchranným sborem kraje. Nouzové přežití evakuovaných osob se zabezpečuje tam, kde byly evakuovány osoby zejména z objektů určených pro bydlení a ubytování. V tomto případě se provede evidence osob.

Při evakuaci je nutné:

  1. přizpůsobit vzniklé situaci, může být prováděna postupně nebo současně pro všechny osoby v objektu; pro zkrácení evakuačních cest a doby evakuace je vhodná evakuace do neohrožených částí objektu (např. při evakuaci v objektech zdravotnických zařízení),
  2. brát ohled na míru ohrožení osob, osoby s různým druhem omezení schopnosti pohybu, děti apod.; u objektů s velkým počtem osob (např. sportovní haly, zábavní podniky) se prioritně zaměřit na rychlost a množství evakuovaných osob.

Celý metodický list samozřejmě najdete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_05_Objektova_evakuace.pdf zobrazit online PDF 156 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel