Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 4/OB: Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem

Pytle plněné pískem jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. Lze je využít ke stavbě protipovodňových hrází, k utěsnění otvorů např. dveří, oken, větracích prostorů, kanálových vpustí.

Stavba hrází z pytlů vyžaduje značné množství osob a materiálu, je pomalá a fyzicky náročná. Stavba se musí organizovat a je nutno zabránit živelnosti při stavbě.

Pytle na výstavbu hrází se rozdělují na:

 1. jednokomorové (klasické)
  • menší o hmotnosti průměrné náplně do 25 kg,
  • větší o hmotnosti průměrné náplně 25 až 50 kg,
 2. dvoukomorové (tandemové) o hmotnosti náplně cca 25 kg.

Množství písku v jednom pytli je dáno dvěma podmínkami:

 1. naplněný pytel musí mít hmotnost úměrnou fyzické schopnosti osob manipulujících s břemenem; je lepší hmotnost do 25 kg,
 2. pytel musí mít schopnost těsnit ve vazbě s ostatními (nesmí být příliš plný, aby se mohl přizpůsobit svým tvarem okolní vazbě a hráz těsnila).

Zavázání dvoukomorového pytle se provádí tak, že se pytel zaškrtí v ústí a volné konce tkanic se nejprve křížem třikrát pevně obtočí se zaškrcením a pak se udělá jednoduchý uzel s kličkou.

Při stavbě hráze z pytlů naplněných pískem je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi:

 1. nedostatek písku, pytlů, příslušné techniky nebo nářadí pro plnění pytlů,
 2. nedostatek osob pro plnění pytlů a stavění hráze,
 3. mokrý písek (může ucpávat plnicí zařízení),
 4. velká vzdálenost místa plnění pytlů od stavěné hráze,
 5. špatná organizace práce (stavba hráze prováděná živelně),
 6. špatná dostupnost místa stavby hráze pro mobilní techniku.

Celý metodický list je samozřejmě opět k dispozici jako příloha našeho článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_04_Hraze.pdf zobrazit online PDF 525 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel