Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 8/OB: Ubytování evakuovaných osob, nouzové ubytování

Ubytování evakuovaných osob patří mezi opatření nouzového přežití. Jedná se o zajištění náhradních ubytovacích kapacit pro evakuované obyvatelstvo, které bylo v důsledku mimořádné události nebo krizové situace nuceno opustit své obydlí.

HZS kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací organizuje a koordinuje nouzové ubytování. Starosta obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce. K plnění tohoto úkolu může starosta obce využít místní jednotku.

Na plnění úkolů nouzového ubytování se dále podílí právnické a podnikající fyzické osoby, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a občané.

Přípravu a realizaci nouzového ubytování zajišťují orgány obce ve spolupráci s HZS kraje. Pokud je poskytováno nouzové ubytování evakuovaným obyvatelům v jiné obci, zajišťuje a organizuje toto ubytování HZS kraje ve spolupráci s touto obcí a tím, kdo vyhlásil evakuaci.

Při ubytování evakuovaných obyvatel obce spolupracuje velitel jednotky v obci se starostou obce a orgánem, který řídí evakuaci (HZS kraje, příslušný krizový štáb).

Členové jednotky se dle pokynů velitele jednotky v souladu s rozhodnutími velitele zásahu podílí zejména na:

 1. přepravě osob z evakuačních středisek do míst ubytování nebo nouzového ubytování,
 2. přípravě míst nouzového ubytování uvedených v odstavci 4 písm. d) a e), zejména tím, že se podílí na
  • převzetí objektu k nouzovému ubytování,
  • dovozu ubytovacího a dalšího potřebného materiálu pro nouzově ubytované osoby z předurčených skladů,
  • výdeji prostředků k zajištění nouzového přežití, (deky, oblečení, potraviny, apod.) z předurčených skladů,
  • pomoci s ubytováním osobám se zdravotním postižením, starým lidem a dětem,
  • zajištění předlékařské zdravotnické pomoci,
  • řešení otázek spojených se zabezpečením ubytovaných osob (stravování, zdravotní, sociální atd.),
  • evidenci nouzově ubytovaných osob,
  • podávání informací nouzově ubytovaným osobám.

Vedoucím místa nouzového ubytování je zpravidla příslušník HZS ČR, člen jednotky nebo zástupce obce zřizující místo nouzového ubytování. Obslužný personál místa nouzového ubytování může být složen z členů jednotky nebo nestátních neziskových organizací, případně z řad evakuovaných obyvatel. Měl by být organizován na směny.

Celý metodický list je k dispozici jako příloha tohoto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_08_Nouzove_ubytovani.pdf zobrazit online PDF 146 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel