Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 7/OB: Evakuační středisko

Evakuační středisko je místo a zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby a je cílovým bodem evakuace. Evakuační středisko je současně výchozím bodem k přemístění evakuovaných osob do míst nouzového ubytování, v některých případech může být evakuační středisko místem nouzového ubytování.

Evakuační středisko může být zřízeno na území postižené obce nebo na území jiné obce, a to na základě rozhodnutí orgánu, který nařídil evakuaci (velitel zásahu, starosta obce, hejtman), zpravidla v návaznosti na havarijní plán a v dohodě se starostou dotčené obce, na jejímž území má být evakuační středisko zřízeno. Na zřízení evakuačního střediska pro obyvatele postižené obce a na jeho provozu se podílí také místní jednotka.

Evakuační středisko zabezpečuje:

 1. evidenci evakuovaných osob a poskytování pomoci při sjednocování rodin bydlících v evakuační zóně,
 2. zdravotnickou pomoc,
 3. pomoc osobám se zdravotním postižením,
 4. poskytování psychosociální pomoci evakuovaným,
 5. nezbytnou péči (nápoje, jednoduché občerstvení),
 6. nocleh pro personál a evakuované osoby a případně i domácí zvířata, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin,
 7. udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska,
 8. řešení problému s domácími zvířaty, která si evakuovaní s sebou přivezli,
 9. přerozdělení evakuovaných osob do předurčených míst nouzového ubytování, přičemž vychází z informací o volných kapacitách k nouzovému ubytování z příslušného štá­bu,
 10. podávání informací evakuovaným osobám,
 11. podávání informací o průběhu evakuace příslušnému štábu a o osobách, které byly evakuovány

Evakuační středisko se zřizuje zejména v předem vytipovaném objektu, který musí:

 1. mít dostatečný prostor pro shromáždění předpokládaného počtu evakuovaných osob,
 2. disponovat hygienickým zařízením (WC, koupelny popř. umývárny),
 3. být vybaven ubytovacím materiálem nebo tento materiál neprodleně doplnit ze zásob pro humanitární pomoc (i za pomoci jednotky), pokud slouží k nouzovému ubytování,
 4. splňovat základní hygienické podmínky,
 5. poskytovat ochranu evakuovaným s ohledem na počasí a roční období.

Při zřizování evakuačního střediska je třeba zejména:

 1. označit objekt nápisem „EVAKUAČNÍ STŘEDISKO“ a vytýčit příjezdovou cestu směrovkami,
 2. označit vnitřní prostory evakuačního střediska (např. místo přijmu evakuovaných, WC, koupelna, jídelna, kuchyně, ložnice, společenská místnost, místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci),
 3. zřídit místo přijmu evakuovaných,
 4. zřídit místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci,
 5. zpracovat a vyvěsit „Provozní řád evakuačního střediska“ (příloha č. 1) a seznámit s ním evakuované,
 6. zřídit informační tabuli (vývěsku) pro informování evakuovaných o fungování evakuačního střediska a o evakuovaných osobách, které prošly evakuačním střediskem.

Pokud se členové jednotky podílejí na provozu evakuačního střediska, provádí zejména:

 1. zřízení evakuačního střediska,
 2. základní evidenci evakuovaných osob (viz formulář v příloze č. 2),
 3. dovoz a výdej prostředků k zajištění nouzového přežití (deky, potraviny, apod.),
 4. laickou zdravotnickou pomoc,
 5. první psychickou pomoc.

Kompletní metodický list najdete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Ob_07_Evakuacni_stredisko.pdf zobrazit online PDF 184 kB
Seriál: Bojový řád kapitola OB - ochrana obyvatel