Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na povodněmi postiženém Balkáně pomáhají již tři české odřady, čerpají vodní laguny

První odřad, čítající devět příslušníků HZS ČR je na místě již od soboty 17. května, a aktuálně je nasazen v blízkosti elektrárny u města Kostolac.

Druhý odřad se do pomoci zapojil včera krátce po poledni, kdy 9 příslušníků začalo odčerpávat vodní lagunu u města Lazarevac. Tento tým je vybaven čerpadlem MČS 1500, které je schopno odčerpat až 1 500 litrů vody za sekundu

Třetí odřad, složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje dorazil včera na pomoc do Bosny a Hercegoviny. Cesta odřadu trvala z Ostravy do městečka Orašje 15 hodin a obešla se bez problémů. Do hraničního města se čeští hasiči dostali ve středu odpoledne.

Patnáctičlenný tým má k dispozici dvě velkokapacitní čerpací stanice, aktuálně je nasazen u města Orasje a jeho prvořadým úkolem je v postižené zemi odčerpávat vodní laguny.

Čeští hasiči z HZS MSK jsou ubytování v nedalekém městě Orašje. Nemuseli proto budovat stany, které si přivezli z Ostravy.

V průběhu dne navštívila oblasti Srbska postižené povodněmi včetně místa zásahu českého odřadu v Kostolaci komisařka pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc Evropské komise Kristalina Georgieva. Od managementu odřadu obdržela aktuální informaci o činnosti.

Od sobotního rána působí v Bělehradě také český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitele HZS Libereckého kraje, který byl nominován a následně zařazen do koordinačního týmu, sestaveného Evropskou komisí.

Ve středu 21. května navštívila Srbsko postižené povodněmi komisařka pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc v Evropské komisi Kristalina Georgieva. Setkala se se členy týmu EU Civil Protection a s mezinárodními týmy rozmístěnými v jednotlivých zasažených územích.

Po setkání s německým a francouzským čerpacím modulem dostala aktuální informace i od českého velitele a styčného důstojníka vysokokapacitního čerpacího odřadu.

Tým EUCP prozkoumal dvě zaplavené oblasti. V dopoledních hodinách okolí města Kostolac, odpoledne město Obrenovac a přilehlé obce. V obou lokalitách mírně stoupají místní menší vodní toky, které jsou negativně ovlivňovány rozvodněným Dunajem. Za běžného stavu se vlévají do Dunaje.

Za současné vysoké vody však nemohou volně odtékat a mnohem vydatnější velký vodní tok se chová jako hráz. Koryta řek Sáva a Mlava se potom zaplňují a hladina stoupá.

Obrenovac je stále z velké části zaplaven. Místní úřady v úzké spolupráci s hasiči a policisty zvládly během dvou dnů evakuovat přibližně 60 tisíc lidí a dokázaly pro ně připravit nouzové ubytování.

V nyní opuštěném městě se mezi terénními vlnami vytvořily obrovské laguny, které nemají přirozený odtok, a bude je nutno odčerpat. Krizový štáb předpokládá v této oblasti i nasazení druhého vysokokapacitního čerpadla HZS ČR.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Seriál: 2014: Pomoc Srbsku po povodních