Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Celkem tři české odřady pomáhají v tuto chvíli v povodněmi postižených oblastech na Balkáně

Dva odřady jsou nasazeny v Srbsku, jeden v Bosně a Hercegovině.

První odřad, čítající devět příslušníků HZS ČR je na místě již od soboty 17. května, ukončil včera ve večerních hodinách odčerpávání vody v blízkosti elektrárny u města Kostolac. Dnes ráno se přesouvá do obce Ub.

Druhý odřad se do pomoci zapojil dne 21. 5., kdy 9 příslušníků začalo odčerpávat vodní lagunu u města Lazarevac. Tento tým je vybaven čerpadlem MČS 1500, které je schopno odčerpat až 1 500 litrů vody za sekundu. Tým se dnes ráno přesunul do města Oberovac, kde bude odčerpávat vodu z laguny v okolí elektrárny.

Třetí odřad, složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje dorazil na pomoc do Bosny a Hercegoviny 21.5. Patnácti­členný tým má k dispozici dvě velkokapacitní čerpací stanice, aktuálně je nasazen u města Orasje a jeho prvořadým úkolem je v postižené zemi odčerpávat vodní laguny.

V Bělehradě stále působí také český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitele HZS Libereckého kraje. Ten shrnul situaci v Srbsku takto:

„Škody způsobené v Srbsku povodněmi se aktuálně odhadují na 174.5 milionů Euro. Silně poškozená je silniční infrastruktura. 75 000 – 83 000 ha orné půdy bylo zaplaveno. Srbsko zabezpečuje více než 140 evakuačních center pro osoby z povodní postižených oblastí. 31 879 obyvatel bylo nuceno opustit své domovy, 1 763 obydlí bylo buď zničeno, nebo vážně poškozeno a 2 260 domů je stále zaplaveno. Následky povodní trpí 1 643 832 lidí. I toto jsou údaje, které zpracovává tým EU Civil Protection.

Dalšími a pro praktickou činnost důležitými daty je rozmístění mezinárodních záchranných modulů a kontaktní údaje na jejich velitele a styčné důstojníky. Kromě záchranářů v akci jsme v kontaktu i s dalšími subjekty na poli záchranných operací. Dnes jsme měli schůzku se zástupci americké vládní organizace USAID, která se zabývá humanitární pomocí. Dohodli jsme priority a vzájemnou koordinaci. Jeden člen týmu byl vyslán na společnou průzkumnou misi EU/OSN do západní části Srbska. Jedná se o odlehlé horské oblasti těžce zasažené sesuvy půdy.“

Česká republika poslala do postižených oblastí již dva odřady s materiální humanitární pomocí. Dne 21.5 bylo v Bosně a Hercegovině předáno 1120 kusů balíčků první pomoci a nouzového přežití ze skladů Státní správy hmotných rezerv. Včera večer vyrazily z Brna tři nákladní automobily ze Základny logistiky Hasičského záchranného sboru ČR, které převážejí do povodněmi postiženého Srbska a Bosny a Hercegoviny materiální humanitární pomoc.

Tuto pomoc zorganizoval Český červený kříž na základě informací a požadavků partnerských národních společností Červeného kříže v Srbsku i Bosně a Hercegovině a pražských ambasád obou uvedených států a ve spolupráci s krajanským sdružením Lastavica.

Jedná se o především hygienické balíčky a hygienické potřeby, čisticí prostředky, zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, oděvy i vysoušeče. Hodnota pomoci je cca 3.500.000 Kč.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Seriál: 2014: Pomoc Srbsku po povodních