Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jihomoravský hasič-specialista se vrátil s odřadem ze Srbska zpět do České republiky

Ze Srbska se po deseti dnech vrátil záchranný odřad, jehož členem byl také příslušník HZS Jihomoravského kraje. Specialista na místě komunikoval se zástupci Srbska a v pozici styčného důstojníka se podílel na rozhodování o místě a způsobu nasazení českých hasičů.

Ze Srbska se vrátil záchranný odřad HZS ČR, který v zaplaveném území v okolí měst Lazarevac a Obrenovac čerpal, pomocí speciálního velkoobjemového čerpadla vodu z lagun vzniklých jako následek ničivých povodní. S odřadem se vrátil také příslušník HZS JMK ppor. Ing. Ondřej Šesták, který byl členem týmu na pozici styčného důstojníka.

Zajišťoval zejména komunikaci se zástupci Srbska a dále se významně podílel na rozhodování o místě a způsobu nasazení velkoobjemového čerpadla tak, aby bylo využito co nejefektivněji. Pracoval spolu se svými kolegy v extrémních podmínkách v zemi, která je postižena nejkatastrofičtější povodní v novodobých dějinách Srbska.

Před vysláním záchranného odřadu byl náš příslušník určen na pozici styčného důstojníka Generálním ředitelstvím HZS ČR, které zahraniční pomoc koordinovalo. Ppor. Ing. Ondřej Šesták se na pozici styčného důstojníka HZS JMK dlouhodobě připravoval absolvováním odborných školení a seminářů v zahraničí organizovaných EU. Podmínkou výběru na tuto pozici, je odborná znalost a praktické zkušenosti v oblasti záchranných prací, schopnost komunikovat minimálně jedním světovým jazykem, velet týmu a zejména organizační a komunikační schopnosti.

Velmi těžce nabyté praktické zkušenosti využije ppor. Ing. Ondřej Šesták při řešení mimořádných událostí na území Jihomoravského kraje, České republiky nebo na dalších záchranných akcích v odřadech ČR za hranicemi našeho státu.

Kpt. Bc. Pavla Pražáková
HZS Jihomoravského kraje
Sdílet
Seriál: 2014: Pomoc Srbsku po povodních