Čtvrtek 26. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Koronavirus SARS-CoV-2 dorazil i mezi hasiče, v Praze je už jednatřicet pozitivních případů

Nákaza COVID-19 již zasáhla i do života českých profesionálních hasičů.

Praha 26. března 2020

V těchto dnech bude pražský hasičský sbor čelit asi nejvážnější situaci za dobu jeho 165 leté historie. Eviduje 31 nakažených hasičů koronavirem, 100 lidí je v karanténě. Zatím otestovali přes dvě stě lidí. Situace je vážná.

Vedení sboru a všichni příslušníci a zaměstnanci dělají maximum, abych situaci zvládli, zachovali akceschopnost a chránili obyvatele Prahy.

V terénu, na stanicích i na operačním středisku slouží lidé ve speciálním režimu. Nonstop zasedá štáb.

Denně řeší v Praze boj s koronavirem v součinnosti s Magistrátem a dalšími složkami IZS.

Zajišťují podporu a dekontaminaci pro týmy odběrových sanitek ZZS, staví odběrová místa na několika lokalitách v Praze.

Aby situaci zvládli, museli přistoupit k řadě opatření, kterými se snaží eliminovat rozšíření nákazy uvnitř sboru.

Dalším z preventivních opatření je i uzavření veškerých hasičských stanic veřejnosti.

Martin Kavka
HZS Praha

Karlovarský kraj – příslušník s nákazou COVID-19

Test prokázal, že jeden z příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Mariánské Lázně je pozitivní na nákazu COVID-19.

Pravděpodobná anamnéza je, že se nakazil během společenské akce v Mariánských Lázních. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje tak přijal opatření, aby se minimalizovalo riziko dalšího šíření nákazy mezi příslušníky sboru a zároveň byla nadále zajištěna požární ochrana pro obyvatele této části kraje.

Krizový štáb HZS Karlovarského kraje se od začátku podezření na možné onemocnění příslušníků sboru připravoval na zvládnutí této situace a nyní postupuje podle připraveného plánu. Všichni příslušníci ze stanice Mariánské Lázně budou kontaktovat své lékaře a bude aplikován běžný postup pro podezření na nákazu.

Na dobu minimálně čtrnácti dnů nebude nikdo z příslušníků ve službě. Stanice Mariánské Lázně je nyní uzavřena. Od soboty zajišťuje požární ochranu ve městě a okolí stanice HZS Karlovarského kraje z Chebu, je dohodnuta mezikrajská pomoc od kolegů z HZS Plzeňského kraje ze stanice Tachov, využívány budou v případě mimořádných událostí rovněž jednotky sborů dobrovolných hasičů.

V prostorách stanice Mariánské Lázně bude provedena důkladná desinfekce a to jak zázemí samotné stanice, tak veškeré techniky, věcného vybavení a výstroje. Tuto desinfekci provedou příslušníci HZS Karlovarského kraje svými prostředky.

Po provedené desinfekci bude na stanici Mariánské Lázně opět obnovena služba hasičů složená z ostatních stanic.

Krizový štáb HZS Karlovarského kraje bude aktivovaný nepřetržitě až do stabilizace vzniklé situace.

26. března 2020

Od čtvrtečního odpoledne se zpět do služby vrací hasiči ze stanice Mariánské Lázně. Ti byli v nařízené karanténě kvůli potvrzenému pozitivnímu testu onemocnění COVID-19 u jednoho z jejich kolegů. Po uplynutí karantény byli všichni hasiči testováni a vždy s negativním výsledkem. Službu na stanici Mariánské Lázně zajišťovali během karantény kolegové se stanice Cheb.

Jeden hasič se stanice Cheb byl rovněž pozitivně testován na onemocnění COVID-19, do karantény tak museli jít všichni jeho kolegové se stejné směny. Službu na stanici Cheb nyní zajišťují hasiči ze zbývajících dvou směn.

Celkem nyní v karanténě zůstává 16 hasičů z HZS Karlovarského kraje. Postupně budou po uplynutí doby karantény testováni a budou se vracet zpět do služby.


Od neděle 15. 3. 2020 od 9 hodin ráno je v provozu Informační linka IZS. Ta bude sloužit pro všechny dotazy v souvislosti s podezřením na výskyt či šíření onemocnění COVID-19 a pro dotazy ohledně přijatých opatřeních.

Dosud se volající obraceli na informační linky Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje případně na tísňovou linku 112. Vzhledem k nárůstu množství dotazů je nutné odlehčit hygienické stanici a lince 112.

Aktuálně tak mohou obyvatelé Karlovarského kraje využívat v případě dotazů týkajících se přijatých mimořádných a krizových opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem nových informačních linek.

Na dotazy jsou připraveni odpovídat proškolení operátoři informační linky IZS. K vyhodnocení dotazů je součástí týmu i hygienik Krajské hygienické stanice Karlovarského kra­je.

Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:

  • 950 380 180
  • 950 370 180

Informační centrum Karlovarského kraje je v provozu nepřetržitě. V případě výrazného nárůstu počtu volajících může docházet k prodlení při spojení na operátory.

Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950.

Žádáme Vás, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112, která slouží k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob nebo majetku.

Martin Kasal
HZS Karlovarského kraje

Liberecký kraj – exkurze a návštěvy jsou zrušeny

V souvislosti s krizovými opatřeními stanovenými vládou České republiky a s ohledem na nutnost dodržovat zásady prevence šíření vysoce nakažlivého nového koronaviru /SARS-CoV-2/ prosíme, zvažte nutnost osobní návštěvy všech pracovišť Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje určených pro kontakt s veřejností – PODATELNY.

Pro kontakt s námi a pro vyřízení vašich záležitostí, prosím, použijte doručovacích služeb /např. České pošty/, elektronickou komunikaci prostřednictvím emailové adresy centrální podatelny spisovna@hzslk.cz nebo datové schránky hv4aivj.

Doporučujeme odložit vyřízení vašich záležitostí (zejména žádosti o stanoviska HZS LK pro účely stavebního řízení, žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., případných dalších podnětů a podání) na dobu, kdy to bude pro vás i naše zaměstnance bezpečnější.

Exkurse a jakékoliv návštěvy na operačním a informačním středisku a všech na stanicích HZS LK jsou do odvolání zakázány.

HZS Libereckého kraje

Olomoucký kraj – zákaz návštěv a zrušení úředních hodin

Z důvodu přijetí preventivních opatření Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, v souvislosti s nebezpečím nákazy a rozšířením onemocnění COVID-19, po dobu vyhlášení nouzového stavu platí:

  • Zákaz návštěv ve všech prostorách HZS Olomouckého kraje.
  • Zrušení úředních hodin na všech pracovištích HZS Olomouckého kraje.

Žádosti a jiná podání zasílejte na adresu územně příslušného pracoviště HZS Olomouckého kraje.

Doporučujeme občanům, aby volili komunikaci především telefonickou a e-mailovou.

HZS Olomouckého kraje

Pardubický kraj – zvažte omezení návštěv podatelny

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá HZS Pardubického kraje občany, aby zvážili, zda je opravdu nutná osobní návštěva podatelny HZS Pardubického kraje.

Doporučujeme občanům, aby volili komunikaci především telefonickou a e-mailovou.

Je-li vaše návštěva HZS Pardubického kraje opravdu nezbytná, domluvte si schůzku telefonicky, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí.

Toto doporučení se týká komunikace se všemi pracovníky HZS Pardubického kraje.

Úřední hodiny nejsou nijak omezeny ani zkráceny.

Kontakty na jednotlivá stavební oddělení na územních odborech naleznete na našich webových stránkách.

Vendula Horáková
HZS Pardubického kraje

Plzeňský kraj – zvažte omezení návštěv podatelny

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá HZS Plzeňského kraje občany, aby zvážili, zda je opravdu nutná osobní návštěva podatelny HZS Pk.

Doporučujeme občanům, aby stejně jako při komunikaci s úřadem Magistrátu města Plzně, volili komunikaci především telefonickou a e-mailovou.

Je-li vaše návštěva podatelny HZS Pk opravdu nezbytná, domluvte si schůzku telefonicky, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v již tak malých prostorách ředitelství HZS Plzeňského kraje.

Toto doporučení se týká komunikace se všemi pracovníky HZS Plzeňského kraje.

Petr Poncar
HZS Plzeňského kraje

Vysočina – zákaz vstupu do budov HZS

Z důvodu snížení rizika zavlečení nákazy koronaviru do řad příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Kraje Vysočina platí ZÁKAZ VSTUPU do budov stanic HZS Kraje Vysočina, na krajské ředitelství HZS Kraje Vysočina a do budovy územního odboru Havlíčkův Brod v ulici Humpolecká v Havlíčkově Brodě.

Vstup je umožněn pouze příslušníkům, občanským zaměstnancům a v nezbytném rozsahu členům jednotek SDH obcí.

Veřejnost má přístup pouze do vstupních prostor budovy (k vrátnici, zádveří), kde budou administrativně vyřízena veškerá jednání a poskytnuta nutná součinnost ze strany příslušníků či občanských zaměstnanců.

Žádáme veřejnost o ohleduplnost. V případě potřeby, prosíme, o prioritní využití k vyřizování záležitostí telefonní a elektronickou komunikaci.

Od 16. 3. 2020 až do odvolání příslušníci HZS Kraje Vysočina na úseku stavební prevence nebudou provádět:

  • Kontrolní prohlídky staveb za účelem ověřování splnění požadavků požární bezpečnosti staveb potřebných pro vydání závazného stanoviska k užívání stavby.
  • Osobní přebírání podávaných žádostí vůči HZS Kraje Vysočina. Na všech centrálních stanicích HZS Kraje Vysočina, v administrativní budově Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod a v budově krajského ředitelství HZS Kraje Vysočina budou zřízena místa označena „Bezkontaktní místo pro uložení žádostí“.
  • Odborné konzultace formou ústního jednání s osobní účastí.

Petra Musilová
HZS Kraje Vysočina

Zlínský kraj – zákaz vstupu do budov HZS

Z důvodu snížení rizika zavlečení nákazy koronaviru do řad příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je přísný zákaz vstupu do budov stanic profesionálních hasičů ve Zlínském kraji.

Žádáme veřejnost, aby byla ohleduplná a respektovala toto nařízení a v případě potřeby prioritně využívala k vyřizování jakýchkoliv záležitostí telefonní a elektronickou komunikaci dle kontaktů uvedených na webových stránkách.

HZS Zlínského kraje

Tísňová linka – globální informace

V některých médiích se objevila informace, že na operačních střediscích tísňové linky 112 sedí epidemiolog, který bude odpovídat na odborné dotazy veřejnosti. To v žádném případě není pravda.

Tísňové linky hasičů, tedy linka 112 a 150 jsou zde pro občany, kteří se ocitnou v nouzi, a je obsluhována pouze příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR.

Důrazně proto žádáme občany, aby nepřetěžovali linku 112 a volali pouze v případě, že se ocitnou v ohrožení života, zdraví nebo je ohrožen život zvířat, majetek či životní prostředí. V posledních dnech přijímají operátoři na lince 112 výrazně vyšší počet hovorů než je běžné (hlavně v Praze) a jen těžko by se potýkali s náporem hovorů, které by přišly po této nepravdivé zprávě.

Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19