Sobota 5. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Všichni hasiči na Písecku a Strakonicku byli testováni na přítomnost protilátek SARS-CoV-2

V úterý 5. května, resp. ve čtvrtek 7. května 2020, proběhly v areálech stanic HZS Jihočeského kraje ve Strakonicích a v Písku odběry krve pro testování na přítomnost protilátek SARS-CoV-2.

Jihočeský kraj připravil společně s Nemocnicí Strakonice, Nemocnicí Písek, Krajskou hygienickou stanicí Jč. kraje a společností OIG Power průřezovou srovnávací studii séroprevalence, tedy přítomnosti protilátek SARS-CoV-2 u běžné populace občanů Strakonicka a Písecka a mezi zástupci profesních skupin z první linie boje proti koronaviru – mezi hasiči, zdravotníky, policisty či řidiči z povolání a dalšími profesemi.

Pro nás epidemiology je nesmírně důležité poznat, jaká je přítomnost přirozeně získané imunity v populaci. Od toho se odvíjejí budoucí kroky, které musíme učinit pro to, aby onemocnění mělo řízený průběh a mohli jsme je marginalizovat.

Proto potřebujeme získávat informace a data a proto jsme se také podíleli na designu této první regionální studie, která nám přinese řadu velmi validních zjištění,

uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Studie zjišťuje situaci v jihočeských okresech s nejmenším a nejvyšším relativním výskytem pozitivity, i když k okresu Strakonice, který dlouhodobě vykazoval nejvyšší výskyt v přepočtu na počet obyvatel, se momentálně dotáhlo Prachaticko.

Důležitým aspektem designu séroprevalenční studie je to, že se cíleně zaměřuje vedle běžné populace na profesní skupiny z tzv. první linie, tedy na zdravotníky a záchranáře, hasiče, policisty, ale i řidiče z povolání nebo pokladní z obchodů.

Myslím, že lidé z jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje odvedli a odvádějí svou práci s maximálním nasazením.

Jsem proto rád, že tuto studii můžeme brát jako důležitou formu péče o jejich zdraví i jako poděkování,

zdůraznil ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš.

Výsledky odběrů na tomto reprezentativním vzorku pak budou dány k dispozici pro celorepublikové srovnání.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19