Pondělí 18. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje odebral první desítky vzorků

V Královéhradeckém kraji začal fungovat mobilní odběrový tým COVID-19 složený z řad příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – zdravotnických záchranářů. Tým zajišťuje odběry vzorků pro testování na onemocnění COVID-19 a doplňuje tak stávající systém odběrových míst a týmů, které pracují v terénu napříč celým krajem.

S prvními odběry začali hasiči o víkendu. Do dnešního dne odebrali celkem téměř 80 vzorků stěrů z nosohltanu. Během pondělí 2. 11. zajišťovali například odběry v Domově důchodců Humburky, kde testovali asi 35 klientů a zaměstnanců. Tým je dle potřeby vysílán do terénu na základě požadavku krajské hygienické stanice nebo Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT).

Zdravotničtí záchranáři pomáhají při zajištění odběrů například v sociálních zařízeních nebo mezi občany, kteří se nemohou dostavit do stávajících odběrových center. Na závěr každého dne předávají příslušníci vzorky do laboratoře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Hasiči se zapojují do testování na základě Dohody o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a ZZMV. V každém kraji působí minimálně jeden tým a musí být k dispozici do 24 hodin od obdržení výzvy z ICŘT.

V rámci Královéhradeckého kraje působí jeden mobilní odběrový tým. V něm se střídají příslušníci HZS Královéhradeckého kraje, kteří jsou kvalifikovanými zdravotnickými záchranáři s odpovídajícím vzděláním.

Dále je tým doplněn o řidiče vozu – asistenta. Posádka využívá při práci předepsané ochranné prostředky, hasiči jsou oděni do jednorázového protichemického oděvu a dále využívají respirátor společně s ochrannými brýlemi.

Práce mobilního odběrového týmu nezasáhne do akceschopnosti hasičského záchranného sboru. V rámci již zavedených opatření proti šíření nákazy koronavirem slouží profesionální jednotky HZS Královéhradeckého kraje v tzv. „minimálních početních stavech“, hasiči – zdravotničtí záchranáři budou v případě působení v mobilním odběrovém týmu zařazeni mimo výjezd.

Mobilní odběrový tým se pohybuje po celém kraji ve speciálně označeném sanitním voze, který získal hasičský záchranný sbor bezúplatným převodem od Královéhradeckého kraje. Jedná se o vyřazený sanitní vůz, který dosud využívala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. U hasičského sboru by mělo vozidlo sloužit rovněž k zajištění zásahové činnosti, výcviků, odborné přípravy a sportovních akcí.

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19