Úterý 27. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zlínský kraj rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb více než 185 tisíc respirátorů

Zlínský kraj obdržel od státu zásilku 185 700 kusů respirátorů a zajistí jejich rozdělení mezi poskytovatele sociálních služeb. Ti mají podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pravidelně testovat své klienty i zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Respirátory obdrží poskytovatelé pobytových sociálních služeb, tedy domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové a odlehčovací služby. Jde o více než 80 zařízení,

uvedla krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 4. listopadu nařídilo poskytovatelům sociálních služeb provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech svých zaměstnanců i pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelům sociálních služeb.

Vyšetření mají provádět s frekvencí jedenkrát za 5 dní zdravotničtí pracovníci zaměstnaní v sociálních službách. Preventivní testy musí pravidelně podstupovat všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb.

V případě, že budou mít výsledek vyšetření pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, musí bez prodlení přerušit výkon práce. Pravidelně testovaní budou také klienti sociálních služeb,

doplnila radní Michaela Blahová.

Poskytovatelé sociálních služeb musí dále zajistit, aby s účinností od 9. listopadu všichni zaměstnanci používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Toto mimořádné opatření platí do skončení nouzového stavu.

S distribucí respirátorů budou opět pomáhat hasiči, kteří zajistí jejich rozvoz do výdejních míst obcí s rozšířenou působností, kde si zástupci sociálních služeb budou moci respirátory vyzvednout,

sdělil Robert Pekaj, vedoucí Oddělení pro zvláštní úkoly a bezpečnostní ředitel.

Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19