Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čeští hasiči navrhují v Afghánistánu systém požární ochrany

Dva příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky se v rámci projektů Českého Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Lógar plně zapojili do realizace stanovených cílů jejich pobytu v hlavním městě afghánské provincie Lógar Pol-e-Alam. Roman Hlinovský a Milan Zobač (oba příslušníci HZS Libereckého kraje) odletěli do Afghánistánu dne 10. května 2012.

Čeští hasičští specialisté připravili první systémová řešení a opatření pro své afghánské kolegy z Fire Department Pol-e-Alam v provincii Lógar na základě získaných informací o Fire Department Pol-e-Alam a systému požární ochrany v provincii.

„Místní hasiči nejsou hasiči ve stejném pojetí, jako je tomu v České republice, ale jsou to spíše členové policejních sborů, kteří se s profesionálním hasičským výcvikem nesetkali. Právě zde spatřuji náš největší přínos, neboť kromě několika málo seminářů, jež v minulosti absolvovali v hlavním městě, vlastně o požární problematice, krizovém řízení a koordinaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému jako je tomu v ČR, uceleně neslyšeli,“

vysvětlil poslání Roman Hlinovský.

Z výsledků prvotní analýzy vyplynuly tři úrovně návrhů systémového řešení a opatření.

„V první úrovni jsou organizační opatření na provinční úrovni bez nutnosti použít finanční prostředky. Druhá úroveň řeší technická opatření na lokální úrovni vyžadující finanční prostředky a třetí je zaměřena na organizační a technická opatření na centrální úrovni,“

shrnul Milan Zobač.

Podle Romana Hlinovského se nesnaží beze zbytku přenášet český model integrovaného záchranného systému do afghánského prostředí, ale využít pouze ty prvky, které lze v místních podmínkách aplikovat. „Místní hasiči nemají zkušenosti s krizovým řízením a požární ochranou, jak jsme na to zvyklí u nás. Jsou spíše členy ozbrojených složek, kteří mají i zkušenosti se střelbou, která se bohužel někdy obrací spíše proti nim,“ doplnil Roman Hlinovský.

Právě proto musí v mnoha případech Češi naučit své afghánské kolegy úplné základy, jako je například uzlová technika, záchrana osob z výšek anebo nad volnou hloubkou. „Dalo by se říci, že s nimi začínáme od samého začátku tak, abychom jim pomohli integrovat naše zkušenosti do jejich prostředí a naučili je i některé praktické dovednosti, které jsou u nás součástí standardní pravidelné přípravy profesionálních hasičů,“ uzavřel Milan Zobač.

Praktický výcvik, který je realizován ve třech skupinách, je zaměřen na základy sebezáchrany z výšky, evakuace ohrožené osoby nebo záchranáře a provizorní způsoby záchrany se aktivně účastnil i velitel tamní jednotky.

Cílem řady školení a výcviku pod vedením českých hasičů je, aby například místní hasičské jednotky a orgány krizového řízení byly schopny účinně provádět základní zásahy ve všech oblastech činnosti krizového řízení a HZS a to především k záchraně osob, majetku, a to při teroristických zásazích, při živelních pohromách, ale také při technických zásazích, jako je evakuace osob, otevírání prostor, práce ve výšce a nad volnou hloubkou a činnosti při dopravních nehodách. Funkční systém tamního krizového řízení a Hasičského záchranného sboru je nedílnou součástí fungování státu.

Své zkušenosti tamním hasičům předávají špičkoví čeští hasičští experti, a sice plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje, mimo jiné nositel státního vyznamenání „Medaile za zásluhy III. stupně“, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů, které obdržel od prezidenta republiky za řízení nasazování sil a prostředků hasičských jednotek a integrovaného záchranného systému při povodních v Libereckém kraji v roce 2010 a plk. Ing. Milan Zobač, ředitel odboru operačního řízení a komunikačních a informačních služeb HZS Libereckého kraje.

Realizace pobytu českých hasičů v Afghánistánu je uskutečněna v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí ČR – Český Provinční rekonstrukční tým Lógar.

Pro média upravila:
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

por. Mgr. Zdenka Štrauchová
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet
Seriál: Afghánistán 2012