Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

O zkušenosti českých hasičů v Afghánistánu je obrovský zájem

Dva čeští hasiči, kteří již druhý týden spolupracují se svými kolegy z Fire Department Pol-e-Alam v provincii Lógar v Afghánistánu popsali rozdíly mezi českým a afghánským systémem požární ochrany.

„Největší rozdíly jsou v základních úkolech hasičů v obou zemích. V České republice zabezpečuje Hasičský záchranný sbor ČR komplexní záchranářské činnosti. Počínaje záchranou osob při všech druzích mimořádných událostí a katastrof až po zásahy zaměřené na zabránění poškození životního prostředí. V Afghánistánu hasiči organizačně spadají pod policii a zaměřují se úzce na záchranu obyvatel při požárech,“ popsal Roman Hlinovský.

Zájem o zkušenosti českých hasičů je nebývale vysoký. „Je to asi naše největší překvapení v pozitivním slova smyslu. Příslušníci zdejší jednotky velmi ochotně spolupracují a mají obrovský zájem o vedení a výcvik,“ doplnil Milan Zobač. Lógarští hasiči mají podle jeho slov velkou chuť využít zkušeností a schopností českých hasičů, úskalí ale spočívá v neexistenci jednotného systému. „Překvapilo nás, že v zemi chybí jednotný systém vyžadování pomoci od záchranných složek. Zemi citelně chybí tísňová telefonní linka,“ upřesnil Roman Hlinovský.

Pro české hasiče je pak tato mise velkým přínosem především v tom, že získávají nové zkušenosti se zaváděním systému ve velmi odlišných podmínkách, než jaké panují v Evropě.

Odborníci HZS ČR měli možnost prohlédnout si vybavení, techniku a zázemí hasičské stanice v hlavním městě provincie Logar. Místní jednotka je sice vybavena vcelku moderní mobilní požární technikou, ale působí ve složitých, a velmi skromných podmínkách. O to více těší zájem afghánských hasičů o využití zkušeností Hasičského záchranného sboru ČR.

Po jednání s velitelem Fire Department a jeho zástupcem se čeští hasiči přesunuli do úřadu Crisis Management. Zde jim vedoucí úřadu ukázal prostory a vybavení oddělení. Následně obě strany projednaly možnosti spolupráce mezi jednotlivými bezpečnostním a záchrannými složkami v provincii. Systém krizového řízení je, stejně jako systém požární ochrany, odlišný od krizového řízení v ČR a situaci ještě komplikuje složitá víceúrovňová struktura státní správy v Afghánistánu. Přesto se čeští i afghánští odborníci dokázali shodnout na základních principech v odborné rovině.


Informace z Afghánistánu, FOB Shank, dne 22. května 2012 zaslali Roman Hlinovský a Milan Zobač

Realizace pobytu českých hasičů v Afghánistánu je uskutečněna v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí ČR – Český Provinční rekonstrukční tým Lógar.


Své zkušenosti tamním hasičům předávají špičkoví čeští hasičští experti, a sice plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje a plk. Ing. Milan Zobač, ředitel odboru operačního řízení a komunikačních a informačních služeb HZS Libereckého kraje.

Sdílet
Seriál: Afghánistán 2012