Neděle 24. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

DVA PROUDY: Je pravidelná zkouška techniky nutnost, nebo jen zbytečný přežitek?

Dnes se v našem seriálu Dva proudy, stavějícímu proti sobě vždy odlišné názory na dané téma, podíváme na pravidelné zkoušky techniky. Jejich provádění je stanoveno Řádem strojní služby a Řádem výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. My se budeme věnovat periodickým zkouškám agregátů.

Pravidelné zkoušky jednoznačně ano

Ač se někomu může periodicita zkoušek příčit, je to věc, která je rozhodně potřebná. Vždyť naše technika zachraňuje majetek a hlavně životy. Není možné připustit, aby u dopravní nehody selhal motorový pohon hydraulického vyprošťovacího zařízení či u požáru s prázdnou cisternou plovoucí čerpadlo u potoka.

Pravidelnou kontrolou si navíc strojníci opakují obsluhu tohoto vybavení, připomínají si jednotlivé ovládací prvky a učí se s vybavením lépe zacházet. Agregáty na vozidlech jsou pouze stroje, mohou se porouchat, mohou se vlivem dlouhého stání bránit 100% funkčnosti, jejich používání minimálně jednou týdně je tedy jednoznačně potřeba.

Pravidelné zkoušky již nejsou potřeba, moderní vybavení je velmi spolehlivé

Na dnešní vybavení hasičů jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. Výrobci se tak snaží dělat výbavu záchranářů co nejspolehlivější. Navíc – motorové agregáty jsou konstrukčně poměrně jednoduché, není na nich mnoho součástek, které se mohou „samy“ pokazit. Pravidelná zkouška je tak jen zbytečným spalováním pohonných hmot.

Považuju úplně za zbytečné se například každou středu „bavit“ tím, že nastartuju všechno, co v autě vidím a pět minut spaluju pohonné hmoty jen tak, do vzduchu. Svíčka v motoru sama od sebe neselže, benzín nezvětrá, olej neztuhne, hadičky neprasknou, zkrátka není důvod k tomu, abych dva týdny stojící elektrocentrálu nenastartoval na dvě potažení za šňůru.

Sdílet
Seriál: Dva proudy