Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Červnové povodně pohledem společnosti Pavliš a Hartmann: Vyčleněn byl speciální tým na opravu poškozených čerpadel

Jarní povodně 2013 prověřily také připravenost společnosti Pavliš a Hartmann. Téměř zároveň s prvními zprávami o povodních ve sdělovacích prostředcích se na nás obrátili s prosbou o podporu hasiči, se kterými běžně spolupracujeme.

Ilustrační foto

Hned v neděli jsme půjčili hasičům z SDH Dubeč kalová čerpadla s příslušenstvím a tím vlastně začala naše pomoc při likvidaci škod po této katastrofě. Nejen ze zatopené pražské zoo a Trojského zámečku pak čerpala vodu naše technika.

A stejně jak se rozlévala voda i na dalších místech, přicházely další žádosti o pomoc. V podobných situacích již tradičně spolupracujeme s SDH Topol u Chrudimi. Topolští vyjížděli do spřízněných Štěchovic. K jejich vybavení jsme dali k dispozici další čerpadlo, aby měli „muži v akci“ větší sílu.


Zároveň s vodou přibývalo i požadavků na dodání hlavně čerpadel, hadic, savic a sacích košů. Prvořadým úkolem pro nás byla koordinace dodávek a vykrývání požadavků v co možná nejkratší době. Vzhledem k nastalé situaci jsme zřídili i nepřetržitou pohotovostní službu, abychom byli k dispozici. Naši zaměstnanci vyjížděli řešit problémy osobně.

Pokud se nepodařilo techniku zprovoznit na místě (většinou šlo o odstranění předmětů vniklých do komory čerpadla nebo o špatnou obsluhu ve formě nedostatečného množství oleje v motoru apod.), poskytli jsme náhradní stroj na dobu opravy. Příkladem může být plovoucí čerpadlo Mamut ve společnosti Golf resort Zbraslav.


Nejčastěji dodávaný sortiment:

  • Plovoucí čerpadla: PH 800, PH 1200, Cyklon 1, Cyklon 2, Mamut
  • Kalová čerpadla: PH 1000, PH 1200, PH PROGRESS 1000, PH PROGRESS 1400, PH 2400
  • Požární hadice A, B, C
  • Savice
  • Sací koše

Mimo „běžné“ dodávky obcím, firmám a SDH jsme řešili i dodávky techniky, hadic, savic a dalších našich výrobků do logistického centra GŘ HZS ve Zbirohu nebo přímo jednotkám HZS v postižených oblastech.

Z výrobní kapacity jsme vyčlenili tým, který okamžitě řešil opravy dovezených poškozených čerpadel.

Dodání požadovaného sortimentu našich výrobků na všechna potřebná místa by nebylo možné taky bez fungující spolupráce s našimi obchodními partnery. Při těchto záplavách jsme intenzivně spolupracovali především se společnostmi Požární bezpečnost, Probo, JVPO a HOC.

Dovolte mi, prosím, touto cestou poděkovat celému kolektivu zaměstnanců společnosti Pavliš a Hartmann za nasazení, se kterým se pustili do práce v této hektické době.

Zároveň jim děkuji za solidaritu projevenou formou finanční sbírky. Vybranou částku 20 tisíc korun jsme poskytli obci Rudník na pomoc při likvidaci škod po povodni a dohodli jsme se na další spolupráci.

Marta Hartmannová
jednatelka společnosti

Sdílet
Seriál: 2013: Povodně v Čechách
Seriál: Pavliš a Hartmann